RADIOMETR MKS-17D


Zastosowanie rękojeści w celu wygodniejszej obsługi przy monitorowaniu skażeń

RADIOMETR MKS-17D pełni rolę bardzo czułego urządzenia do wyszukiwania i lokalizacji materiałów radioaktywnych typu alfa, beta i gamma. Jest to możliwe ze względu na dedykowane sondy scyntylacyjne, o dużej powierzchni detekcyjnej i wysokiej wydajności. Istnieje możliwość wyboru specjalnego trybu działania monitora (tzw. tryb poszukiwania), do wyszukiwania materiałów radioaktywnych w złomie lub odpadach.

Szczególną cechą przyrządu jest możliwość ustawienia urządzenia w trybie poszukiwania tzw. sierocych źródeł promieniowania (ang. orphan sources) oraz ewentualnych skażeń w złomie, odpadach, stopach metalu i tyglach z metalami szlachetnymi (złoto, srebro, platyna). Realizowane jest to przez specjalny algorytm poszukiwania oraz tzw. tonowy tryb powiadamiania, w którym wzrost częstości impulsów jest sygnalizowany proporcjonalnie przez odpowiedni sygnał tonowy.

Urządzenie umożliwia wskazywanie wartości w dwóch podstawowych jednostkach pomiarowych:

 • cps (ang. count per second) - skażenie alfa, beta, gamma;

 • µSv/h - moc przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;

CECHY

 • detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości

 • bateria Li-Po (szybkie ładowanie)

 • wysoki kontrast i jasność ekranu, graficzna prezentacja rezultatów

 • wskazywanie przekroczenia poziomów alarmowych

 • wartość progów alarmowych może być ustawiana w całym zakresie pomiarowym poprzez aplikację "DoseAssistant"

 • radiowa lub przewodowa komunikacja pomiędzy sondą a monitorem

 • analiza radiacyjna danego terenu z odniesieniem do współrzędnych geograficznych GLONASS/GPS

 • możliwość podłączenia słuchawek (lepsza słyszalność w ciężkich warunkach pracy)

Wysięgnik, który zwiększa efektywność pracy oraz bezpieczeństwo użytkownika

PRZEZNACZENIE

 • pomiar przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki

 • operacyjny oraz okresowy monitoring sytuacji radiacyjnej

 • pomiar skażeń powierzchniowych substancji gamma (alfa i beta - opcjonalnie o dokupieniu sond)

 • poszukiwanie i lokalizacji niekontrolowanych (sierocych) źródeł promieniowania jonizującego

 • monitoring skażenia radioaktywnego metalowego złomu

 • zbadanie konstrukcji budowalnych

 • inspekcja samochodów oraz towarów przeznaczonych do kontroli celnej

Radiometr z sondą do detekcji promieniowania alfa

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE