EDUKACJA

ZESTAW DYDAKTYCZNY ED-1

ZESTAW DYDAKTYCZNY ED-1 jest przeznaczony dla uczelni/szkół do nauki zagadnień związanych z działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Urządzenie oparte jest na mikowym liczniku G-M do pomiaru promieniowania alfa, beta, X oraz gamma z przezroczystym okienkiem....

SPEKTROMETR GAMMA

RADIOMETR UNIWERSALNY RUM-2 jest urządzeniem pomiarowym umożliwiającym podłączenie do komputera i zbieranie danych z różnych sond radiometrycznych produkcji POLON-ALFA oraz innych źródeł sygnałów impulsowych...

MONITOR SKAŻEŃ

RADIOMETR RK-100-2 to przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który po podłączeniu sondy zewnętrznej RK-100 jest to tzw. monitor skażeń promieniotwórczych (radioaktywnych) dedykowany do...

DAWKOMIERZ OSOBISTY

Dawkomierz osobisty umożliwiający pomiar przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki ciągłego oraz impulsowego promieniowania X i gamma w zakresie od 20 keV do 10 MeV...

PRZENOŚNY DOZYMETR

RADIOMETR RK-100-2 to przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który jest przeznaczony do: pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma; pomiaru mocy dawki promieniowania X i gamma...

INDYKATOR PROMIENIOWANIA ALFA, BETA, X i GAMMA

INDYKATOR PROMIENIOWANIA ABG-10 jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do sygnalizacji optyczno-akustycznej promieniowania alfa, beta, X oraz gamma. Urządzenie działa w oparciu o bardzo czuły okienkowy licznik Geigera-Mullera. Powierzchnia czynna detektora wynosi aż około 15 cm2...

ZESTAW DO POMIARU STĘŻENIA RADONU I JEGO POCHODNYCH (W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM)

Zestaw umożliwia zapoznanie się z aparaturą sotosowaną do detekcji promieniowania jonizujacego w ćwiczeniu, w którym celem pomiaru jest wyznaczenie stężenia radonu w powietrzu metodą pośrednią tj. poprzez pomiar stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu (pochodnych) radonu...