PRZENOŚNY MONITOR RADONU TSR3D


Przenośny monitor radonu TSR3D jest zaprojektowany do ciągłego pomiaru koncentracji radonu w budynkach. Głównym elementem sondy jest komora pomiarowa z detektorem półprzewodnikowym. Radon wnika do komory (poprzez zjawisko dyfuzji) przez wejście z filtrem znajdujące się na dnie sondy.

Sonda przeprowadza pomiar w sposób autonomiczny i ciągły. Urządzenie przetwarza rezultaty co każde 4 minuty i na podstawie tego wylicza krótkoterminową średnią ruchomą (średnia ruchoma z jednej godziny - 15 okresów po 4 minuty) koncentracji radonu. Istnieje również możliwość oszacowania długoterminowej średniej ruchomej koncentracji radonu (24 godzinna średnia ruchoma). Sonda zapisuje w pamięci wewnętrznej wartości koncentracji radonu wraz z informacją o czasie pomiaru, wilgotności, temperaturze (standardowo w interwale 1 godziny). Kolejna zapisana wartość to informacja o mierzonym spektrum energetycznym (w interwale 12 godzinnym). Wszystkie rezultaty są widoczne na ekranie.

WAŻNE DANE TECHNICZNE

 • ciągły monitoring objętościowej aktywności radonu - koncentracji radonu (20 - 1M) Bq/m3
 • chwilowa koncentracja radonu – krótkoterminowa (średnia z 1 godziny) i długoterminowa (średnia z 24 godzin)
 • niepewność pomiarowa – < 13% przy 300 Bq/m3 przez godzinę; < 3% przy 300 Bq/m3 przez 24 godziny
 • algorytm pomiarowy – szacowanie z tzw. impulsów RaA lub z RaA +RaC
 • pomiary towarzyszące – temperatura (-20 °C - +60 °C), wilgotność (10% - 90%), spektrum energetyczne
 • zapis długoterminowy – rezultaty są zachowane w pamięci wewnętrznej przez okres do 15 dni, możliwosć eksportu arkusza kalkulacyjnego


CECHY URZĄDZENIA

 • nowa generacja przenośnych sond-monitorów radonowych o wysokiej mobliności
 • łatwa instalacja w miejscu pomiaru
 • niezależny pomiar z zapisem danych do pamięci wewnętrznej
 • przesył danych do komputera przez złącze USB
 • bezprzewodowa transmisja danych poprzez bezprzewodową jednostkę centralną
 • wewnętrzny akumulator o wysokiej pojemności (do 1 roku pracy bez potrzeby ładowania)
 • ładowanie poprzez USB lub za pomocą zasilacza 230V/50Hz
 • diody diagnostyczne typu LED wskazujące na stan ładowania oraz status urządzenia
 • wyświetlacz oraz przycisk dla szybkiego przeglądu rezultatów (TSR3D)
 • możliwość pracy w sieci sond (do 16 sond oraz jednostka centralna w połączeniu bezprzewodowym)