ZESTAW DO POMIARU PROMIENIOWANIA X

zdjęcie

ZESTAW DO POMIARU PROMIENIOWANIA X

RADIOMETR RK-100-2 to przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który jest przeznaczony do:

  • pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;
  • pomiaru mocy dawki promieniowania X i gamma;

Za pomocą Radiometru RK-100-2 użytkownik może przeprowadzić kontrolę promieniowania rozproszonego X (Roentgena) m.in. przy aparatach RTG, prześwietlarkach bagaży, spektrometrach XRF oraz innych urządzeniach emitujących promieniowanie X.

OGRANICZENIA

W przypadku przyrządu emitującego promieniowanie X, gdzie czas ekspozycji wynosi poniżej 3-5 sekund większość urządzeń licznikowych w tym Radiometr RK-100-2 nie jest przydatna do oceny mocy dawki lub dawki ze względu na czas odpowiedzi przyrządu dozymetrycznego. W takich sytuacjach można dokonać oceny narażenia (mocy dawki, dawki) na podstawie dozymetrii środowiskowej TLD.

Poza tym urządzenia takie jak: aparat RTG czy skaner do prześwietlania bagaży mogą emitować prom. X w różnych zakresach energii w zależności od typu urządzenia bądź trybu pracy. W przypadku Radiometru RK-100-2 możliwy jest pomiar twardego prom. X o energii większej niż 40 keV (należy pamiętać, że zakres energetyczny kwantów prom. X uzależniony jest od wysokości przyłożonego napięcia na lampie rentgenowskiej - w przybliżeniu kV możemy zamienić na keV). Prosimy o kontakt ze specjalistą DOZYMETRIS w celu określenia czy radiometr będzie miał zastosowanie w Państwa aplikacji.

ZASTOSOWANIE

  • pomiar mocy dawki przy niektórych urządzeniach wytwarzających promieniowanie jonizujące (np.: spektrometr XRF, aparat RTG, skaner-prześwietlarka RTG) - prosimy o konsultacje w przypadku wątpliwości o zakres detekcji urządzenia i skutecznego działania radiometru przy danej aplikacji
  • monitorowanie warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmowych
  • wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej
  • dydaktyka pomiarów dozymetrycznych dla studentów, stażystów (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny nuklearnej)
  • sprawdzenie skuteczności osłon przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach (Z, O, RTG, CT, PET)
  • ocena narażenia zewnętrznego personelu na stanowiskach pracy (np.: zakłady przemysłowe, laboratoria, badania nieniszczące (NDT), radiografia, gabinety dentystyczne, weterynaryjne, pracownie fizyki medycznej, śluza sanitarno-dozymetryczna itd.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

  • adapter USB-Irda - umożliwia komunikację radiometru RK-100-2 z komputerem nie posiadającym portu IrDA (działający z systemem operacyjnym Windows 7 – wer. 32 bitowa, przy innych typach systemu działanie adaptera nie było weryfikowane)
  • świadectwo wzorcowania - wzorcowanie w odniesieniu do przyrządu dozymetrycznego zazwyczaj polega na określeniu jego odpowiedzi R i/lub współczynnika wzorcowania N dla danej wielkości fizycznej przewidzianej do mierzenia przez przyrząd, poprzez porównanie wskazań przyrządu M z wartością wzorcową (umownie prawdziwą) H