DAWKOMIERZ OSOBISTY PM1610A

zdjęcieDawkomierz PM1610A

DAWKOMIERZ OSOBISTY PM1610A jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10). Urządzenie o bardzo małych gabarytach, które pozwala na ciągłą kontrolę narażenia użytkownika w zakresie przyjętej dawki. Mimo niewielkiej ceny zapewnia dokładność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo dla użytkownika.

Istnieje dodatkowa opcja zamówienia dawkomierza w następującym wykonaniu: tryb alarmu dla detekcji impulsowego promieniowania X (przy impulsie trwającym powyżej 10 ns). Powyższy tryb jest szczególnie przydatny dla użytkowników wykorzystujących aparaty RTG, gdzie ekspozycja trwa bardzo krótko i ma charakter impulsowy.

PRZEZNACZENIE

Jako detektor używany jest licznik Geigera-Mullera ze skompensowaną charakterystyką energetyczną, dzięki zastosowanemu zestawowi specjalnie dobranych filtrów. Ciągły pomiar tła i jego kompensacja determinuje bardzo dobrą dokładność pomiarową detektora.

Dawkomierz posiada funkcję autotestu, która pozwala na wykrycie jakiejkolwiek nieprawidłowości przed przejściem do określonego trybu pracy. Zintegrowana pamięć pozwala na zapisanie i zachowanie historii zapisów danych wartości dawek i mocy dawek.

BUDOWA

Sygnalizacja przekroczenia ustawionego progu alarmowego jest realizowana poprzez wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny. Podczas pracy urządzenie na bieżąco monitoruje po jednym z aktywnych progów (dla dawki i mocy dawki).

Po włączeniu następuje automatyczna kontrola sprawności przyrządu - sygnalizowane są wszelkie niesprawności. Włączenie alarmu następuje w chwili, gdy poziom promieniowania pochodzący od danego źródła przekroczy nastawiony próg.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE