MONITOR SKAŻEŃ

zdjęcie

MONITOR SKAŻEŃ (RADIOMETR RK-100-2)


RADIOMETR RK-100-2 to przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który po podłączeniu sondy zewnętrznej RK-100 jest to tzw. monitor skażeń promieniotwórczych (radioaktywnych) dedykowany do:

 • pomiaru skażeń powierzchni substancjami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi;
 • pomiaru aktywności (po wpisaniu w pamięci radiometru współczynnika czułości sondy wyznaczonego dla konkretnego izotopu).

Prosta i bardzo trwała obudowa, mała masa i łatwa obsługa umożliwiają szerokie stosowanie dozymetru przy wykrywaniu źródeł promieniowania i ocenie poziomu skażeń oraz jako przyrząd pomiarowy wszędzie tam gdzie stosuje się źródła promieniowania.

RADIOMETR RK-100-2 produkowany jest w wykonaniu:

 • radiometr RK-100-2 z sondą wewnętrzną [liczniki Geigera-Müllera (G-M)] do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki, mocy dawki pochłoniętej, przestrzennego równoważnika dawki i dawki pochłoniętej promieniowania gamma
 • miernik skażeń - radiometr RK-100-2 z sondą zewnętrzną RK-100 (okienkowy licznik Geigera-Müllera) - dedykowany do pomiaru skażeń powierzchni substancjami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi (w tym wykonaniu radiometr mierzy oczywiście oprócz skażeń również pozostałe w/w wielkości fizyczne czyli moc przestrzennego równoważnika dawki, moc dawki pochłoniętej, przestrzenny równoważnik dawki i dawka pochłonięta promieniowania gamma)

ZASTOSOWANIE MONITORA SKAŻEŃ

 • kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych znajdujących się w różnych urządzeniach (np.: jonizacyjna czujka dymu, miernik grubości, waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza, przekaźnik izotopowy);
 • w kontroli granicznej i celnej, straży pożarnej, centrach zarządzania kryzysowego, obronie cywilnej oraz służbach ratownictwa technicznego (straż pożarna, państwowe ratownictwo chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne);
 • monitorowanie warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmowych
 • wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej (wersyfikacja wystąpienia skażenia związanego/niezwiązanego poprzez wykonanie wymazu);
 • dydaktyka pomiarów dozymetrycznych dla studentów, stażystów (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny nuklearnej);
 • stwierdzenie zawartości substancji promieniotwórczych w tamponach używanych do odkażania powierzchni stołów roboczych lub sprzętu w pracowniach laboratoryjnych;
 • kontrola skażeń promieniotwórczych (powierzchni np.: rąk, odzieży roboczej, stołów roboczych w inspektoratach sanitarno – epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny nuklearnej, śluzach sanitarno- dozymetrycznych itd.);
 • do kontroli skażeń w transporcie kolejowym i drogowym.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

 • adapter USB-Irda - umożliwia komunikację radiometru RK-100-2 z komputerem nie posiadającym portu IrDA (działający z systemem operacyjnym Windows 7 – wer. 32 bitowa, przy innych typach systemu działanie adaptera nie było weryfikowane);
 • wysięgnik sondy - pozwala na wprowadzenie sondy RK-100 do obszarów trudno dostępnych dla użytkownika oraz usprawnia wykonanie pomiaru skażenia powierzchniowego; użycie wysięgnika podnosi bezpieczeństwo osoby dokonującej pomiary przez zwiększenie dystansu pomiędzy nią a mierzonym źródłem promieniowania;
 • świadectwo wzorcowania - wzorcowanie w odniesieniu do przyrządu dozymetrycznego zazwyczaj polega na określeniu jego odpowiedzi R i/lub współczynnika wzorcowania N dla danej wielkości fizycznej przewidzianej do mierzenia przez przyrząd, poprzez porównanie wskazań przyrządu M z wartością wzorcową (umownie prawdziwą) H;