SPEKTROMETR GAMMA - WIELOKANAŁOWY ANALIZATOR AMPLITUD

SPEKTROMETR GAMMA - RADIOMETR UNIWERSALNY RUM-2RADIOMETR UNIWERSALNY RUM-2 jest urządzeniem pomiarowym umożliwiającym podłączenie do komputera i zbieranie danych z różnych sond radiometrycznych produkcji POLON-ALFA oraz innych źródeł sygnałów impulsowych.

Radiometr posiada wbudowany analizator wielokanałowy, który zapamiętuje wartość maksymalną impulsu, mierzy ją i klasyfikuje wedle zadanych w programie komputerowym parametrów. Wynikiem pracy modułu jest histogram amplitud (analiza spektrometryczna rozkładu statystycznego wysokości impulsów). Zakres zastosowań radiometru jest szerszy i obejmuje również analizę ilościową częstości impulsów, analizę czasową zdarzeń, sterowanie urządzeniami zewnętrznymi lub pomiary sterowane urządzeniami zewnętrznymi.

Przyrząd umożliwia współpracę z większością sond produkowanych dotychczas przez POLON-ALFA, w tym najbardziej popularnych SSU-3-2, SSU-70-2, SSA-1P, SPNT-3 i rodziną sond licznikowych SGB. Dzięki bogatemu zestawowi wejść i wyjść możliwe jest też podłączenie innych źródeł sygnału.

RADIOMETR UNIWERSALNY RUM-2 nie posiada własnego wyświetlacza oraz żadnych elementów manipulacyjnych - całość sterowania odbywa się z komputera typu PC. Oprogramowanie komputerowe jest integralną częścią radiometru i jest ono niezbędne do pracy z radiometrem.

Cechy urządzenia:

 • analiza ilościowa częstości impulsów
 • analiza spektrometryczna rozkładu statystycznego wysokości impulsów (4096 kanałów)
 • analiza czasowa zdarzeń – możliwość pracy w trybie koincydencji
 • możliwość całościowego pomiaru ilości zliczeń ponad próg wyzwalania oraz z dodatkowym ograniczeniem okna pomiarowego lub z dodatkowym ograniczeniem okna czasowego
 • wbudowany zasilacz wysokiego napięcia przeznaczony do zasilania fotopowielaczy i liczników G-M
 • transmisja danych do komputera w zależności od wykonania: poprzez złącze USB, RS-232 lub RS-422
 • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi lub pomiary sterowane urządzeniami zewnętrznymi
 • umożliwia współpracę z większością sond produkowanych dotychczas przez POLON-ALFA, w tym najbardziej popularnych SSU-3-2, SSU-70-2, SSA-1P, SPNT-3, SPNT-3-2 oraz rodziną sond licznikowych: SGB-1P, SGB-2P, SGB-1R, SGB-2D, SGB-3P
 • umożliwia pracę z innymi detektorami przy poprawnej konfiguracji systemu pomiarowego (użytkownik może uzyskać pomoc w ramach możliwości wykorzystania danego detektora licznikowego, scyntylacyjnego itd.)
 • oprogramowanie komputerowe jest integralną częścią radiometru poprzez które całość sterowania odbywa się z poziomu komputera PC
 • zasilanie poprzez dedykowany zasilacz z sieci 230 V
 • bądź poprzez specjalną przetwornicę napięciową w przypadku zasilania 12 V (np. na pokładzie samochodu)
 • istnieje możliwość zasilania radiometru bezpośrednio z laptopa poprzez złącze USB (pod warunkiem zastosowania sondy produkcji POLON-ALFA oraz nie obciążania jednostki PC innym zewnętrznym urządzeniem)
 • możliwość dowolnego skalowania, oznaczania oraz przeliczania wykresów.