ZESTAW DYDAKTYCZNY ED-1

(ZJAWISKO RADIOAKTYWNOŚCI)

zdjęcieZESTAW DYDAKTYCZNY ED-1

ZESTAW DYDAKTYCZNY ED-1 jest przeznaczony dla uczelni/szkół do nauki zagadnień związanych z działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Urządzenie oparte jest na mikowym liczniku G-M do pomiaru promieniowania alfa, beta, X oraz gamma z przezroczystym okienkiem.

Zestawu można używać samodzielnie, z aplikacją na komputerze, telefonie z systemem Android, z oscyloskopem lub Radiometrem RUM-2 (rozszerzając tym samym funkcjonalność zestawu).

ZESTAW DYDAKTYCZNY ED-1 zasilany jest z baterii 9V (6LRG1). Wartość napięcia wyjściowego jest regulowana w zakresie około (250 – 500) V za pomocą potencjometru o charakterystyce liniowej.

Urządzenie pracujące w trybie autonomicznym lub z oscyloskopem umożliwia:

 • organoleptyczne zapoznanie się z detektorami G-M;
 • zapoznanie się ze schematem stosowania;
 • zapoznanie się z oscylogramami na liczniku, zarówno na anodzie jak i katodzie – możliwość wyznaczenia charakterystyki napięciowej licznika G-M;
 • zastosowanie w prostej aplikacji szkoleniowej z wykorzystaniem zasilacza wysokiego napięcia, bez zliczania impulsów (wówczas, gdy użytkownik jest zainteresowany wyłącznie analizą oscylogramów w funkcji napięcia);
 • bezpośrednią pracę z wbudowanego zasilacza, gdy użytkownik chce obserwować aktywację sygnalizacji akustyczno-optycznej wraz z wykryciem promieniowania;
 • obserwacji miejsca przebicia lawiny (łuku) w okienkowym liczniku G-M z przezroczystym okienkiem;

w kompletacji z Radiometrem RUM-2 pozwala na:

 • wykonanie analizy zliczeń (np. w funkcji napięcia) – możliwość wyznaczenia charakterystyki napięciowej licznika G-M;
 • wykonanie pomiarów rodzaju promieniowania przy pomocy:

- selekcji alfa-beta-gamma osłonami:

• pleksa (gamma);

• folia (beta+gamma);

• bez osłon (alfa+beta+gamma);

- pomiaru zdolności penetracji przy pomocy zestawu

dołączonych blach (gamma) lub osłon z pleksy (beta);

we współpracy z komputerem PC:

umożliwia analizę zliczeń na podstawie dźwięków generowanych przy każdym zliczeniu impulsu przez INDYKATOR PROMIENIOWANIA ABG-10, dzięki specjalnej aplikacji zainstalowanej na komputerze (trzaski licznika odbierane są przez mikrofon podłączony do komputera z aplikacją).

z aplikacją na telefon z systemem Android:

 • wykorzystując ogólnodostępną aplikację mierzącą częstość trzasków, ustawiając odpowiednio poziom wyzwolenia zliczenia impulsu (zależnie od natężenia dźwięku zliczonego trzasku), użytkownik jest w stanie zgrubnie mierzyć częstość impulsów za pomocą swojego telefonu.

PODSTAWOWE PARAMETRY POMIAROWE

WYKRYWANE PROMIENIOWANIE:

 • X > 30 keV
 • ɤ 30 keV ÷ 1,25 MeV
 • α > 4 MeV
 • β > 150 keV

ODPOWIEDŹ PRZYRZĄDU DLA IZOTOPU 137Cs W PRZEDZIALE [2 ÷ 30] µSv/h ~ 8,1 (imp/s)/(µSv/h)

CZĘSTOŚĆ ZLICZEŃ DLA TŁA PROM. NATURALNEGO < 0,25 µSv/h ~ 120 imp/min

Przykładowa kompletacja ZESTAWU DYDAKTYCZNEGO ED-1 wygląda następująco:

 • INDYKATOR PROMIENIOWANIA ABG-10
 • aplikacja na komputer
 • mikrofon
 • statyw dla INDYKATORA PROMIENIOWANIA ABG-10
 • naturalne materiały radioaktywne
 • zestaw przesłon absorbujących promieniowanie
 • walizka ochronna
 • skrócona instrukcja obsługi

BEZPIECZEŃSTWO

Niniejszy zestaw powstał wyłącznie w celu wykorzystania edukacyjnego, pokazowego bądź szkoleniowego. Nie należy używać tego miernika do oceny narażenia użytkowników na oddziaływanie promieniowania jonizującego. Zestaw nie był poddawany usłudze wzorcowania ani innego atestowania. W procesie produkcji został jedynie odpowiednio wyskalowany, aby odpowiedź przyrządu była w pewnym zakresie proporcjonalna do natężenie promieniowania. Urządzenie nie pozwala również na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat zdeponowanej dawki promieniowania jonizującego w ciele człowieka.