ZESTAW DO BADANIA (KONTROLI) SZCZELNOŚCI ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH W JONIZACYJNYCH CZUJKACH DYMU

Zestaw pomiarowy przeznaczony do weryfikacji szczelności zamkniętego źródła promieniotwórczego w jonizacyjnej czujce dymu złożony jest z następujących elementów:

  • radiometr (pomiar mocy dawki promieniowania gamma);
  • sonda zewnętrzna (pomiar skażenia alfa);
  • świadectwo wzorcowania;
  • zestaw sączków chemicznych;
  • rękawiczki;
  • maseczka;
  • mata (łatwa do dekontaminacji).


KONTROLA SZCZELNOŚCI

Kontrola szczelności polega na pomiarze skażenia promieniotwórczego poprzez wymaz wykonany za pomocą np.: sączka chemicznego o średniej twardości (średnica około 10 cm).

Najczęściej obecnie spotykane jonizacyjne czujki dymu zawierają izotop Ameryk-241 (aktywność ok. 7 kBq), który jest przede wszystkim źródłem promieniowania alfa. Niezbędna jest więc sonda zewnętrzna mierząca m.in. prom. alfa wraz z radiometrem, który pełni rolę urządzenia przetwarzającego dane. Ponadto należy weryfikować na bieżąco warunki pracy osoby kontrolującej szczelność zamkniętego źródła poprzez pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki w bliskim otoczeniu czujki.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego, nakazuje kontrolę szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych nie rzadziej niż raz na rok kalendarzowy.