MONITOR PM-1401GN (LOKALIZACJA ŹRÓDEŁ PROM. GAMMA I NEUTRONOWEGO)

zdjęcie

MONITOR PM-1401GN


Przyrząd jest przeznaczony do poszukiwania (wykrywania i lokalizacji) materiałów promieniotwórczych i jądrowych, przez pomiar częstości impulsów, przychodzących z wyjścia bloków detekcji przy rejestracji promieniowania gamma i rentgenowskiego (dalej fotonowego) i/lub promieniowania neutronowego. Monitor wykorzystywany jest również do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania fotonowego przy skalowaniu źródłem Cs-137. Historia pracy przyrządu jest zachowywana w nie ulotnej pamięci i może być przekazana do komputera osobistego (PC).

Przyrząd może być użytkowany zarówno w pomieszczeniach jak i w otwartym terenie. Może być wykorzystywany przez szeroki krąg użytkowników, którzy z racji swojej działalności są związani z wykrywaniem i lokalizacją źródeł promieniowania jonizującego.

DZIAŁANIE

Pod względem konstrukcyjnym przyrząd jest wykonany w postaci jednego bloku, posiadającego pyłoszczelną obudowę, zabezpieczającą jego wnętrze przed przenikaniem bryzgów wody.

Na płycie czołowej przyrządu są umieszczone:

  • wskaźnik ciekłokrystaliczny (WCK),
  • dwa przyciski sterowania,
  • okno (IR) odbiornika/nadajnika podczerwieni.

Noszenie przyrządu na pasie umożliwia klips. Może on być zdjęty z obudowy za pomocą np. wkrętaka. Przyrząd posiada wbudowany sygnalizator akustyczny. W skład wyposażenia przyrządu wchodzi również sygnalizator wibracyjny, przeznaczony do emisji sygnałów odczuwanych przez użytkownika, jako mechaniczne wibracje wewnątrz obudowy sygnalizatora. Oba sygnalizatory mogą działać w momencie przekroczenia nastawionych przez użytkownika progowych wartości częstości impulsów lub mocy dawki.

W trybie poszukiwania, w miarę zbliżania się do źródła promieniowania gamma częstość sygnału wzrasta. Wykorzystanie sygnalizatora wibracyjnego pozwala na prowadzenie poszukiwań źródeł promieniowania gamma w sposób dyskretny lub przy wysokim poziomie hałasu w otoczeniu. Sygnalizator wibracyjny może znajdować się w kieszeni lub zamontowany za pomocą specjalnego paska na ręce użytkownika.

Praca z przyrządem w miejscach trudno dostępnych jest możliwa przy wykorzystaniu przedłużacza teleskopowego, dostarczanego na oddzielne zamówienie. Długość przedłużacza jest regulowana.

ZASTOSOWANIE

  • indywidualna ochrona radiologiczna
  • straż graniczna i służba celna
  • wydziały zarządzania kryzysowego, straż pożarna i obrona cywilna
  • ochrona budynków
  • medycyna i fizyka medyczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA