MONITOR AKTYWNOŚCI ODPADÓW RADIOAKTYWNYCH HERCULES


System pomiarowy, który jest przeznaczony do pomiaru i określenia aktywności odpadów pochodzenia nuklearnego, całkowitej aktywności oraz aktywności wyselekcjonowanych radionuklidów, które emitują promieniowanie gamma w zakresie od 100 keV do 1,5 MeV.

Całkowita (sumaryczna) aktywność to suma aktywności pochodzących od pojedynczych radionuklidów, natomiast całkowite (sumaryczne) całkowite stężenie promieniotwórcze to suma stężeń od pojedynczych radionuklidów. Mierzone są skały oraz materiały ze średnią gęstością do 2500 kg/m3 zlokalizowane w standardowych metalowych pojemnikach (beczkach) z objętością około 0,2 m3

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Monitor aktywności odpadów to złożony system pomiarowy, który jest przeznaczony do monitorowania odpadów radioaktywnych w standardowych 200-litrowych pojemnikach (beczka metalowa).

W skład systemu wchodzą między innymi następujące elementy:

  • monitor – stacjonarny, segmentowy spektrometr gamma służący określeniu aktywności wyselekcjonowanych radionuklidów w pojedynczych częściach (segmentach) pojemnika; wyposażony w kolimator i pionowy mechanizm przesuwny
  • system przesuwny - używany do przesuwania części pomiarowej od/do pojemnika z odpadami
  • miernik mocy dawki - kierunkowy detektor mierzący moc dawki w określonym segmencie pojemnika w zadanej odległości
  • radiometr mierzący moc dawki tła promieniowania naturalnego
  • podstawa przesuwna, panel kontrolny i elektryczna tablica rozdzielcza

ELEMENTY DODATKOWE

  • zestaw części zamiennych
  • zestaw do konserwacji i kalibracji
  • instrukcja złożeniowa
  • instrukcja obsługi
  • aplikacja sterująca

SPECYFIKACJA TECHNICZNA