SPEKTROMETRIA ALFA, BETA I GAMMA


Spektrometr alfa, beta i gamma - Radiometr TRIO

Przeznaczony jest do pomiaru dystrybucji energii promieniowania gamma i beta, identyfikacji radionuklidów emitujących kwanty gamma oraz pomiaru aktywności (właściwej i objętościowej) naturalnych radionuklidów 226Ra, 232Th, 40K, 222Rn oraz przemysłowych ...


Spektrometr gamma ALL-IN-ONE (detektor NaI(Tl))

Spektrometr gamma łączący w sobie kryształ typu NaI(TI) o rożnych wielkościach do wyboru, fotopowielacz, zasilacz wysokiego napięcia, przedwzmacniacz oraz analizator wielokanałowy. Wszystko zamontowane jest w solidnej obudowie...


Zintegrowany spektrometr gamma (detektor studzienkowy)

Zintegrowany spektrometr gamma został zaprojektowany w celu rejestracji kwantów gamma i pomiarów aktywności radionuklidów w roztworach, wodzie, jedzeniu, materiałach budowlanych, próbkach gleby, radiofarmaceutykach, skalach, materiałach pochodzenia chemicznego...


Spektrometr AIRSPEC

Spektrometr scyntylacyjny gamma AirSPEC jest przeznaczony do pomiaru spectrum energetycznego oraz określenia aktywności i aktywności właściwej radionuklidów w spreparowanych bądź naturalnych próbkach w geometrii 2π, 4π ...


Spektrometr alfa AL-2

Spektrometr alfa AL-2 został zaprojektowany w celu konwersji energii cząstek alfa w sygnały elektryczne, ich wzmocnienia, filtracji i transformacji w spektrum energetyczne. Odbywa się to w procesie przypisania konkretnych wartości energii do danych kanałów i pomiaru intensywności występowania ...


Implementowany jonowo detektor krzemowy alfa (Silicon Ion Implanted Detector)

Implementowane jonowo detektory krzemowe są zaprojektowane w celu umożliwienia precyzyjnej spektrometrii alfa. Cienka warstwa okienka wejściowego detektora zapewnia dobrą rozdzielczość energetyczną nawet w bliskiej odległości od źródła promieniowania alfa co daje również dobra wydajność rejestracji ...


Spektrometr calego ciala BODYSPEC-S3

Spektrometr BodySPEC-S3 jest przeznaczony do pomiaru dystrybucji energii promieniowania gamma, identyfikacji radionuklidów emitujących promieniowanie gamma oraz również pomiaru aktywności tychże radionuklidów, które znajdują się w całym ludzkim ciele, pucach i gruczole tarczycy. ...