MONITORING RADIACYJNY PROMIENIOWANIA GAMMA I NEUTRONOWEGO ZR-2MR

zdjęcieMONITORING RADIACYJNY ZR-2MR PROMIENIOWANIA GAMMA I NEUTRONOWEGO


MONITORING RADIACYJNY ZR-2MR jest systemem umożliwiającym ciągły i automatyczny pomiar dużych i średnich pół promieniowania typu gamma oraz neutronowego. System opiera się na modułach radiometrycznych, które pracują samodzielnie bądź mogą być podłączone do panelu operatora (komputera). Z poziomu panelu istnieje możliwość obserwacji zmian mocy dawki w czasie rzeczywistym.

System dodatkowo może być wyposażony w sygnalizatory akustyczno-optyczne, które uruchamiane są w przypadku przekroczeniu ustawionego progu alarmowego. W zależności od potrzeb użytkownika system mierzy promieniowania gamma oraz neutronowe bądź tylko promieniowanie gamma.

Istnieje możliwość wyposażenia systemu w zestaw bramek dozymetrycznych oraz przenośnych urządzeń (monitory skażeń, dawkomierze).

Zastosowanie

 • element monitoringu promieniowania jonizującego wewnątrz pracowni laboratoryjnych, obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej
 • pomiar mocy dawki promieniowania gamma oraz wykrywanie obecności promieniowania neutronowego wewnątrz budynków
 • sprawdzanie w sposób ciągły skuteczności osłon przed promieniowaniem jonizującym
 • możliwość pracy z urządzeniem pomiarowym bądź systemem pokładowym poprzez dostosowanie protokołu komunikacji

Cechy urządzenia

 • pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania gamma H*(10) Sv/h
 • detekcja promieniowania neutronowego
 • przyrząd posiada diody sygnalizujące stan urządzenia bądź przekroczenie progu alarmowego
 • istnieje możliwość budowy tzw. stacjonarnego systemu monitoringu prom. jonizującego w oparciu o dowolną liczbę przyrządów
 • oprogramowanie komputerowe, które może być dostosowane do danego rozwiązania pozwala m.in. na zobrazowanie danych pomiarowych oraz ustawienie progów alarmowych
 • przyrząd posiada mechanizmy ciągłej autokontroli parametrów pracy
 • wartości współczynników kalibracyjnych, progów alarmowych i zebranych dawek przechowywane są w pamięci nieulotnej pamięci przyrządu
 • istnieje możliwość autonomicznej pracy przyrządu dzięki posiadanemu wyjściu alarmowemu
 • analiza rzeczywistej zmienności wskazań pozwala na istotne zmniejszenie prawdopodobieństwa fałszywych alarmów dla niskich wartości progu alarmowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA