PRZYDATNE INFORMACJE TECHNICZNE

1. POLECANE LINKI

POLON-ALFA S.A.

www.polon-alfa.pl

oferta polskiego producenta sprzętu dozymetrycznego i mierników skażeń promieniotwórczych

PAA - Departament Nadzoru Zastosowań Promieniowania Jonizującego

www.dnz.paa.gov.pl

przepisy dotyczące bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego i wymagania dla sprzętu dozymetrycznego

PCA - Polskie Centrum Akredytacji

www.pca.gov.pl

dokumenty i informacje dotyczące akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących

GUM - Główny Urząd Miar

www.gum.gov.pl

informacje o jednostkach miar i ich wzorcach

SIOR - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

www.sior.pl

informacje o szkoleniach dla Inspektorów Ochrony Radiologicznej i konferencjach poświęconych dozymetrii oraz ochronie radiologicznej

https://dozymetria.wordpress.com/

bardzo ciekawy i wartościowy blog o dozymetrii i zjawisku radioaktywności

http://promieniowanie.blogspot.com/

blog o promieniowaniu jonizującym, dozymetrii i ochronie radiologicznej; zwalcza mity związane ze zjawiskiem radioaktywności i przybliża wiedzę z zakresu fizyki jądrowej oraz źródeł promieniowania w naszym otoczeniu

2. PRZYDATNE INFORMACJE TECHNICZNE

1. Definicje parametrów użytkowych urządzeń pomiarowych

  • czułość - dla danej wartości mierzonej wielkości, stosunek zmienności obserwowanej zmiennej do korespondującej zmienności mierzonej wielkości - w ramach takiej definicji czułość to stosunek pomiędzy poziomem częstości zliczeń (po odjęciu tła) do aktywności źródła promieniowania; tak zdefiniowana czułość zależy od natury promieniowania poszczególnych izotopów
  • poziom tła - pole promieniowania gamma (można wziąć też inne składowe pod uwagę: np. promieniowanie neutronowe), w którym urządzenie będzie pracować (zawiera naturalne to promieniowania); zamiennie można również opisać jako wartość wskazywaną przez urządzenie w momencie absencji źródła promieniowania
  • wydajność detektora - stosunek liczby zmierzonych fotonów do liczby fotonów tego samego typu, które znalazły się w detektorze w tym samym okresie czasu