POMIAR DOZYMETRYCZNY

Carousel imageCarousel imageCarousel image

W naszej ofercie znajdziecie między innymi następujące usługi pomiarów:


 • mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;
 • mocy dawki promieniowania X i gamma;
 • skażeń powierzchni substancjami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi;
 • aktywności względnej oraz aktywności właściwej;
 • impulsowego promieniowania X w danym zakresie energetycznym (tzw. promieniowanie rozproszone);
 • natężenia promieniowania neutronowego;
 • naturalnego tła promieniowania poziomu mocy dawki, dawki oraz aktywności;
 • stężenia (koncentracji) gazu radonowego (radonu).


 • kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych znajdujących się w różnych urządzeniach (np.: jonizacyjna czujka dymu, miernik grubości, waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza, przekaźnik izotopowy);
 • pomiar mocy dawki przy niektórych urządzeniach wytwarzających promieniowanie jonizujące (np.: spektrometr XRF, aparat RTG, skaner-prześwietlarka RTG) - prosimy o konsultacje w przypadku wątpliwości o zakres detekcji urządzenia i skutecznego działania radiometru przy danej aplikacji;
 • monitorowanie warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmowych
 • wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej;
 • stwierdzenie zawartości substancji promieniotwórczych w tamponach używanych do odkażania powierzchni stołów roboczych lub sprzętu w pracowniach laboratoryjnych;
 • kontrola skażeń promieniotwórczych (powierzchni np.: rąk, odzieży roboczej, stołów roboczych w inspektoratach sanitarno – epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny nuklearnej, śluzach sanitarno- dozymetrycznych itd.);
 • sprawdzenie skuteczności osłon przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach (Z, O, RTG, CT, PET)
 • ocena narażenia zewnętrznego personelu na stanowiskach pracy (np.: zakłady przemysłowe, laboratoria, badania nieniszczące (NDT), radiografia, gabinety dentystyczne, weterynaryjne, pracownie fizyki medycznej, śluza sanitarno-dozymetryczna itd.);
 • kontrola skażeń oraz pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki w transporcie kolejowym i drogowym.
 • pomiar mocy dawki promieniowania gamma (w domu, magazynie, zakładzie, kontenerach lub innym obiekcie);
 • pomiar dawki promieniowania gamma (np. w otoczeniu pacjenta leczonego radioizotopami - terapia jodem, przy narażeniu w pracy);
 • pomiar skażeń powierzchniowych alfa, beta i gamma;
 • poszukiwanie materiału radioaktywnego w złomie, odpadach, ładunku;
 • zbadanie poziomu bezpieczeństwa (skażenie + moc dawki) obiektu, kontenera, budynku, piwnicy, fundamentów, auta itd;
 • pomiar radonu w obiekcie/budynku;
 • pomiar spektrometryczny danego źródła promieniowania jonizującego/izotopu;
 • pokazy edukacyjne, wystawy, imprezy edukacyjne;
 • obmiar dozymetryczny;
 • kontrola dozymetryczna;
 • wyznaczenie stopnia narażenia użytkownika podczas pracy przy źródle promieniowania jonizującego;