POMIARY PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO

Oferujemy Państwu wykonanie pomiaru promieniowania neutronowego przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie dozymetrii, z wieloletnim stażem i dorobkiem pomiarowym. Nasi specjaliści przyjadą na miejsce, wybiorą odpowiedni sprzęt pomiarowy, zagwarantują poprawność wykonania pomiaru oraz zinterpretują wynik.

W naszej firmie pomiarów dokonują jedynie osoby, które posiadają aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1 lub IOR-3).

Pomiar promieniowania neutronowego dokonywany jest sprzętem umożliwiającym detekcję w zakresie:

  • od neutronów termicznych do 14,0 MeV.

Pomiar wykonywany jest z użyciem lub bez moderatora.

TEL. 22-122-88-85 (WARSZAWA)

TEL. 720-744-309 (POLSKA)

inspektor@dozymetris.pl

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące usługi:

  • wstępne oraz podstawowe badanie wraz z analizą wyników;
  • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;
  • wykonanie raportu z badań.