POMIARY PROMIENIOWANIA RADIOAKTYWNEGO

Oferujemy Państwu wykonanie pomiaru promieniowania radioaktywnego przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie dozymetrii, z wieloletnim stażem i dorobkiem pomiarowym. Nasi specjaliści przyjadą na miejsce, wybiorą odpowiedni sprzęt pomiarowy, zagwarantują poprawność wykonania pomiaru oraz zinterpretują wynik.

W naszej firmie pomiarów dokonują jedynie osoby, które posiadają aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1 lub IOR-3).

W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi następujące usługi pomiarów:

 • mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;
 • mocy dawki promieniowania X i gamma;
 • skażeń powierzchni substancjami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi;
 • aktywności względnej oraz aktywności właściwej;
 • impulsowego promieniowania X w danym zakresie energetycznym (tzw. promieniowanie rozproszone);
 • naturalnego poziomu mocy dawki, dawki oraz aktywności (naturalne to promieniowania).

TEL. 22-122-88-85 (WARSZAWA)

TEL. 720-744-309 (POLSKA)

inspektor@dozymetris.pl

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące usługi:

 • wstępne oraz podstawowe badanie wraz z analizą wyników (pomiar w domu, mieszkaniu, garażu, piwnicy, szkole, zakładzie przemysłowym, budynku);
 • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;
 • wykonanie raportu z badań.

PRZYKŁADY USŁUG

 • kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych znajdujących się w różnych urządzeniach (np.: jonizacyjna czujka dymu, miernik grubości, waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza, przekaźnik izotopowy);
 • pomiar materiału, obiektu, odpadów lub złomu w celu określenia jego radioaktywności;
 • pomiar mocy dawki przy niektórych urządzeniach wytwarzających promieniowanie jonizujące (np.: spektrometr XRF, aparat RTG, skaner-prześwietlarka RTG) - prosimy o konsultacje w przypadku wątpliwości o zakres detekcji urządzenia i skutecznego działania radiometru przy danej aplikacji;
 • monitorowanie warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmowych
 • wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej;
 • dydaktyka pomiarów dozymetrycznych dla studentów, stażystów (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny nuklearnej);
 • stwierdzenie zawartości substancji promieniotwórczych w tamponach używanych do odkażania powierzchni stołów roboczych lub sprzętu w pracowniach laboratoryjnych;
 • kontrola skażeń promieniotwórczych (powierzchni np.: rąk, odzieży roboczej, stołów roboczych w inspektoratach sanitarno – epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny nuklearnej, śluzach sanitarno- dozymetrycznych itd.);
 • sprawdzenie skuteczności osłon przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach (Z, O, RTG, CT, PET)
 • ocena narażenia zewnętrznego personelu na stanowiskach pracy (np.: zakłady przemysłowe, laboratoria, badania nieniszczące (NDT), radiografia, gabinety dentystyczne, weterynaryjne, pracownie fizyki medycznej, śluza sanitarno-dozymetryczna itd.);
 • kontrola skażeń oraz pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki w transporcie kolejowym i drogowym.