POMIAR DOZYMETRYCZNY URZĄDZEŃ TYPU X-RAY

Przeprowadzamy pomiary dozymetryczne (obmiary) urządzeń typu X-ray oraz innych, zawierających generator promieniowania rentgenowskiego.

Częstotliwość badania wynika z wymogów polskiego ustawodawstwa, zapisów w zezwoleniu lub wymogów klienta.

Badanie przeprowadza Inspektor Ochrony Radiologicznej z aktualnymi uprawnieniami Państwowej Agencji Atomistyki. Pomiar realizowany jest radiometrami (dozymetrami) z aktualnymi świadectwami wzorcowania. Urządzenia dobrane są w taki sposób, aby rzeczywiście następowała detekcja w otoczeniu danego urządzenia typu X-ray. Jest to o tyle ważne, że urządzenia generujące promieniowanie X w zależności od wartości zadeklarowanych parametrów (napięcie przyłożone do lampy, prąd anodowy, filtry, geometria toru pomiarowego, moc dawki/impuls; częstotliwość impulsów, czas trwania impulsu) emitują promieniowanie o różnej energii kwantów oraz natężeniu.

Proces zakończony jest wydaniem certyfikatu z pomiarów, który zawiera dane pomiarowe, ich interpretację, wnioski oraz spostrzeżenia.

SZKOLENIA

Komplementarnym elementem do pomiaru dozymetrycznego jest szkolenie z zakresu dobrych praktyk używania prześwietlarki RTG w kontekście ochrony radiologicznej użytkownika. Podczas szkolenia skupiamy się na przedstawieniu bezpiecznych praktyk obsługi urządzenia, prawidłowego umiejscowienia stanowiska pracy, zasad zachowania się w przypadku nadmiarowej emisji promieniowania z urządzenia oraz umiejętnego używania dozymetrów indywidualnych.

Zwracamy też uwagę na najczęściej popełniane błędy przy obsłudze urządzeń, które mogą prowadzić do niepotrzebnej ekspozycji na promieniowania jonizujące.

ZEZWOLENIA / ZGŁOSZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ Z NARAŻENIEM NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE W PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

Świadczymy usługi nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej dla zakładów przemysłowych, przedstawicieli służb mundurowych oraz placówek dydaktycznych, laboratoryjnych i badawczych którzy użytkuje urządzenia typu X-ray. Przeprowadzamy analizę, co do właściwego trybu reglamentacji danej działalności i przyprowadzamy krok po kroku w przyjaznej atmosferze przez proces przygotowania wniosku o zezwolenie/zgłoszenie działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące do Państwowej Agencji Atomistyki.

PRZYKŁADOWE USŁUGI POMIAROWE

  • pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki przy urządzeniach wytwarzających promieniowanie jonizujące (np.: spektrometr XRF, aparat RTG, skaner-prześwietlarka RTG, urządzenie typu X-ray) - prosimy o konsultacje w przypadku wątpliwości o zakres detekcji urządzenia i skutecznego działania radiometru przy danej aplikacji;
  • ocena narażenia zewnętrznego personelu na stanowiskach pracy (np.: zakłady przemysłowe, laboratoria, badania nieniszczące (NDT), radiografia, gabinety dentystyczne, weterynaryjne, pracownie fizyki medycznej, śluza sanitarno-dozymetryczna itd.);

PRZEGLĄDY SERWISOWE

Oferujemy również kompleksową usługę pomiaru dozymetrycznego wraz z przeglądem serwisowym urządzenia zawierającego generator promieniowania X (wagi, prześwietlarki bagaży, urządzenia typu X-ray do badania produktów spożywczych , przemysłowych lub innych).