EMAIL: dozymetris@dozymetris.pl

WWW: www.dozymetris.pl

sites.google.com/dozymetris.pl/radiation

BLOG: cbrnethreats.blogspot.com

TEL: (+48) 22 20 84 226

SKYPE: dozymetris.pl

ADRES: 00-503 Warszawa ul. Żurawia 6