DANE KONTAKTOWE

TEL: (+48) 22 20 84 226

  • Dział sprzedaży

  • Inspektor Ochrony Radiologicznej

inspektor@dozymetris.pl

  • Dział wsparcia technicznego - serwis

wsparcie@dozymetris.pl

BLOG: cbrnethreats.blogspot.com

SKYPE: dozymetris.pl

ADRES: 00-503 Warszawa ul. Żurawia 6