DANE KONTAKTOWE

  • DZIAŁ SPRZEDAŻY

TEL: (+48) 22-122-88-85

FAX: (+48) 22-122-88-98

TEL KOM.: (+48) 720-744-309


  • INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ IOR-1, IOR-3

TEL: (+48) 22-122-88-78

inspektor@dozymetris.pl


  • DZIAŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO - SERWIS

wsparcie@dozymetris.pl


DOZYMETRIS AIP

BLOG: cbrnethreats.blogspot.com

ADRES: 00-503 Warszawa ul. Żurawia 6


INSPEKTORZY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ IOR-1 oraz IOR-3 NASZEJ FIRMY POSIADAJĄ SIEDZIBY ORAZ DZIAŁAJĄ NA TERENIE PRAWIE CAŁEGO KRAJU, M.IN. BLISKO OŚRODKÓW TAKICH JAK:

WARSZAWA, GDAŃSK, KUTNO, TORUŃ, ŁÓDŹ, KATOWICE, WROCŁAW, POZNAŃ, OLSZTYN, BIAŁYSTOK, LUBLIN, SZCZECIN, KIELCE