O FIRMIE


Firma DOZYMETRIS bazuje na kompleksowym podejściu do zagadnienia bezpieczeństwa radiacyjnego. Proces wyboru odpowiedniego rozwiązania, mającego na celu skuteczną ochronę życia i zdrowia człowieka, zaczynamy od dokładnej identyfikacji potrzeb użytkownika oraz specyficznych warunków środowiskowych, w których urządzenie będzie pracować.

DOZYMETRIS to doświadczona kadra ekspertów pracujących w obszarze dozymetrii od wielu lat. W tym gronie znajdują się m.in:

  • inżynierowie,
  • specjaliści ds. dozymetrii i ochrony radiologicznej,
  • fizycy medyczni,
  • doktorzy nauk fizycznych.

Wysokiej klasy specjaliści to gwarancja skutecznego przekazania fachowej wiedzy podczas szkolenia, konsultacji przy wyborze odpowiedniego urządzenia dozymetrycznego, wdrożenia systemu oraz opieki serwisowej.

DOZYMETRIS to firma otwarta na tematy związane z szeroko pojętą problematyką zagrożeń czynnikami masowego rażenia CBRNe (ang. chemical biological radiological nuclear explosive), które we współczesnym świecie stają się coraz większym wyzwaniem.

Jeżeli jesteś użytkownikiem poszukującym konkretnego rozwiązania bądź producentem sprzętu z dziedziny CBRNe to wówczas zapraszamy do kontaktu - być może uda nam się znaleźć wspólne projekty do realizacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.