OFERUJEMY PROFESJONALNY I SPRAWDZONY SPRZĘT DOZYMETRYCZNY.

ZE ZWGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ ZMIENNYCH KOSZTÓW URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ZAPRASZAMY
DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU W CELU WERYFIKACJI CENY.

RADIOMETRY / DOZYMETRY / WSKAŹNIKI (LICZNIKI GEIGERA MULLERA)

Przenośne mierniki mierzące moc dawki (moc przestrzennego równoważnika dawki) czyli radiometry, bądź dozymetry czyli urządzenia mierzące zarówno moc dawki jak i dawkę promieniowania gamma. Detektorem jest licznik Geigera-Mullera, czyli tuba wypełniona gazem, gdzie pod wpływem promieniowania jonizującego dochodzi do wybicia elektronów i jonizacji ośrodka ...

WIĘCEJ

MONITORY SKAŻEŃ

Urządzenia do monitorowania oraz wykrywania powierzchniowych skażeń typu alfa, beta i gamma. Występują w wersji przenośnej, stacjonarnej oraz mieszanej. Detektory zbudowane są o liczniki Geigera-Mullera lub scyntylatory różnego typu. W zależności od modelu istnieje możliwość wyskalowania miernika w jednostkach aktywności względnej, bezwzględnej lub właściwej ...

DOZYMETRY OSOBISTE - DAWKOMIERZE

Dawkomierz osobisty umożliwia pomiar przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki w danej chwili czasu. Urządzenie w zależności od wykonania może mierzyć promieniowanie X i gamma w trybie ciągłym oraz impulsowym. Urządzenie może być wykorzystywane w celu oceny narażenia użytkownika na promieniowanie jonizujące jak i zaalarmowania o przekroczeniu granicznej wartości mocy dawki ...

SYGNALIZATORY PROGOWE MOCY DAWKI LUB SKAŻEŃ

Sygnalizator progowy mocy dawki (skażeń) jest urządzeniem przeznaczonym do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki (bądź skażeń) oraz wykrywania źródeł promieniowania gamma. Budowa urządzenia jest na bazie wersji sygnalizatora scyntylacyjnego lub licznika Geigera-Mullera ...

POMOCE DYDAKTYCZNE / ZESTAWY EDUKACYJNE (RADIOAKTYWNOŚĆ)

Pomoce dydaktyczne oraz zestawy edukacyjne, które umożliwiają w przystępny sposób zaznajomienie się ze zjawiskiem radioaktywności, działaniem licznika Geigera-Mullera, monitora radonowego czy detektora scyntylacyjnego. W zależności od stopnia trudności, zestawy przeznaczone są dla szkół podstawowych, średnich bądź uczelni wyższych (wyposażenie pracowni: fizycznych, chemicznych, ochrony środowiska, metrologicznych, dozymetrii) ...

MIERNIKI DO POMIARU RADONU

Przenośne oraz stacjonarne mierniki zaprojektowane do wykrywania i pomiaru aktywności objętościowej radioaktywnego radonu Rn-222, czyli gazu występującego w powietrzu. Detektory umożliwiają pomiar radonu w domach, budynkach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, piwnicach oraz innych miejscach, gdzie stężenie tego gazu może być duże

DETEKTORY PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO

Przenośne urządzenia z licznikiem proporcjonalnym He-3, detektorem półprzewodnikowym lub licznikiem proporcjonalnym, używane celu ciągłego monitorowania przekroczenia ustawionych progów alarmowych poprzez sygnalizację akustyczną, optyczną lub wibracyjną. Ponadto urządzenia wykorzystywane są w poszukiwaniu i lokalizowaniu źródeł lub materiałów emitujących promieniowanie neutronowe ...

POSZUKIWANIE I LOKALIZACJA ŹRÓDEŁ GAMMA W ODPADACH ORAZ ZŁOMIE

Monitory ręczne, bramki taśmociągowe, skanery gamma oraz stacjonarne monitory promieniowania przeznaczone do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych. Należy pamiętać, że nie wszystkie typy detektorów nadają się do lokalizacji materiałów radioaktywnych w tak trudnych warunkach jak złom lub odpady, m.in. ze względu na zbyt niską czułość....

DETEKTORY PROMIENIOWANIA X (ROENTGENA) / PRACOWNIE RTG

Monitory ręczne, dozymetry indywidualne, dawkomierze lub stacjonarne sygnalizatory progowe przeznaczone do pomiaru zarówno tzw. miękkiego jak i twardego promieniowania X w pracowniach RTG, gabinetach weterynaryjnych, szpitalach, zakładach przemysłowych, przy prześwietlarkach RTG, skanerach, bramkach RTG itd. Umożliwiają pomiar ciągłego oraz impulsowego promieniowania X w różnym zakresie energetycznym ...

LICZNIK GEIGERA-MULLERA

Przenośne mierniki mierzące moc dawki (moc przestrzennego równoważnika dawki) czyli radiometry, bądź dozymetry czyli urządzenia mierzące zarówno moc dawki jak i dawkę promieniowania gamma. Detektorem jest licznik Geigera-Mullera, czyli tuba wypełniona gazem, gdzie pod wpływem promieniowania jonizującego dochodzi do wybicia elektronów i jonizacji ośrodka ...

SPEKTROMETRY PRZENOŚNE (IDENTYFIKATORY RADIONUKLIDÓW)

Przenośne urządzenia przeznaczone do detekcji, lokalizacji oraz identyfikacji radioizotopowej materiałów i źródeł radioaktywnych. Spektrometry pozwalają przede wszystkim na zobrazowanie widma energetycznego promieniowania (spektrum). Są to bardzo wydajne narzędzia do działań prewencyjnych w kontekście terrorystycznych zdarzeń radiologicznych oraz tzw. nieautoryzowanych aktywności, takich jak nielegalne magazynowanie, przechowywanie, używanie oraz transport substancji radioaktywnych. Urządzenia mogą być również używane do monitorowania sytuacji radiologicznej dróg, budynków, przestrzeni czy stref przemysłowych.

AKCESORIA POMIAROWE

W ofercie produktowej znajdują się również akcesoria oraz elementy wspomagające lub umożliwiające przeprowadzenie pomiaru. Są to m.in. planszetki, czyli metalowe tacki przeznaczone do osadzania materiałów - próbek, które są badane ze względu na aktywność izotopów emitujących promieniowanie alfa, beta i gamma. Ponadto posiadamy duży wybór pojemników Marinelli oraz innych elementów.

LICZNIKI GEIGERA-MULLERA

W naszej ofercie znajdziecie Państwo liczniki Geigera-Mullera, czyli tzw. tuby, które są podstawowymi elementami detekcyjnymi dla większości urządzeń dozymetrycznych, służących do wykrywania promieniowania jonizującego. Posiadamy wiele typów liczników, zarówno do pomiaru niskich i wysokich mocy dawek, jak i różnych typów promieniowania: alfa, beta, gamma oraz X.

DOZYMETRY PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

Przenośne mierniki mierzące moc dawki (moc przestrzennego równoważnika dawki) czyli radiometry, bądź dozymetry czyli urządzenia mierzące zarówno moc dawki jak i dawkę promieniowania gamma. Detektorem jest licznik Geigera-Mullera, czyli tuba wypełniona gazem, gdzie pod wpływem promieniowania jonizującego dochodzi do wybicia elektronów i jonizacji ośrodka ...


Oferujemy rozwiązania dla przedstawicieli wszystkich branż, którzy szukają optymalnych urządzeń do wykrywania promieniowania jonizującego w określonych aplikacjach: mierniki mocy dawki, dawkomierze, dozymetry indywidualne, indykatory promieniowania, przenośne spektrometry, monitory skażeń, sygnalizatory progowe oraz identyfikatory izotopów.