DETEKTORY PROMIENIOWANIA X (ROENTGENA)

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT2503 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10). Urządzenie jest o bardzo małych gabarytach, które pozwala na ciągłą kontrolę narażenia użytkownika w zakresie przyjętej dawki. Mimo niewielkiej ceny, zapewnia dokładność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo dla użytkownika.

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT2503A jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10). W porównaniu do dawkomierza typu AT2503 posiada nieco mniejszy zakres pomiarowy mocy indywidualnego równoważnika dawki, co przekłada się na relatywnie niższą cenę.

DOZYMETR AT1121 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru krótko impulsowego oraz ciągłego promenowania X w szerokim zakresie energetycznym (od 15 keV) Urządzenie jest wyskalowane dla przestrzennego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy równoważnika dawki Ḣр(10) . Cechy urządzenia:

- pomair ciagłego oraz krótkoimpulsowego promieniownaia X oraz gamma

- Search and detection of X-ray and gamma radiation sources

- Search and detection of high-level beta radiation sources

with maximum spectrum energy of more than 500 keV

▪ Measurement over a wide range of dose rates and energies

▪ Measurement of dose rate and exposure time during

short-term exposure (from 0.03 s)

▪ Measurement of pulse radiation average dose rate,

where the pulse duration is 10 ns and longer (AT1123)

▪ The remote control is available for distant measurements

▪ Possibility of stationary placement with external audio-visual

alarm and potential-free contacts for actuator control

▪ Connection to a PC to form a continuous monitoring system

with the documenting function

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT3509 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki [Hp(10), Hp(0,07)] oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki [Ḣр(10), Ḣр(0,07)], począwszy od niskich energii rzędu 15 keV a skończywszy na 10 MeV. Warto zwrócić uwagę, iż dawkomierz umożliwia pomiar narażenia skóry dla promieniowania słabo przenikliwego (równoważnik dawki Hp(0,07) dla reprezentatywnej głębokości przenikania dla skóry 0,07 mm) ...

Za pomocą Radiometru RK-100-2 użytkownik może przeprowadzić kontrolę promieniowania rozproszonego X (Roentgena) m.in. przy aparatach RTG, prześwietlarkach bagaży, spektrometrach XRF oraz innych urządzeniach emitujących promieniowanie X. Przed zakupem należy zweryfikować wartość napięcia przyłożonego na lampie oraz czas ekspozycji ...