zdjęcieDawkomierz AT2503A

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT2503A jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10). W porównaniu do dawkomierza typu AT2503 posiada nieco mniejszy zakres pomiarowy mocy indywidualnego równoważnika dawki, co przekłada się na relatywnie niższą cenę. Urządzenie o bardzo małych gabarytach, które pozwala na ciągłą kontrolę narażenia użytkownika w zakresie przyjętej dawki. Mimo niewielkiej ceny zapewnia dokładność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo dla użytkownika.

Istnieje dodatkowa opcja zamówienia dawkomierza w następującym wykonaniu: tryb alarmu dla detekcji impulsowego promieniowania X (przy impulsie trwającym powyżej 10 ns). Powyższy tryb jest szczególnie przydatny dla użytkowników wykorzystujących aparaty RTG, gdzie ekspozycja trwa bardzo krótko i ma charakter impulsowy.

PRZEZNACZENIE

Jako detektor używany jest licznik Geigera-Mullera ze skompensowaną charakterystyką energetyczną, dzięki zastosowanemu zestawowi specjalnie dobranych filtrów. Ciągły pomiar tła i jego kompensacja determinuje bardzo dobrą dokładność pomiarową detektora.

Dawkomierz posiada funkcję autotestu, która pozwala na wykrycie jakiejkolwiek nieprawidłowości przed przejściem do określonego trybu pracy. Zintegrowana pamięć pozwala na zapisanie i zachowanie historii zapisów danych wartości dawek i mocy dawek.

OPROGRAMOWANIE

Dawkomierz, specjalny czytnik oraz aplikacja pozwalają na stworzenie wydajnego systemu monitoringu dawek dla użytkowników narażonych na promieniowanie jonizujące. Czytnik można podłączyć do komputer za pomocą złącza USB lub RS-232. Dawkomierz z kolei komunikuje się z czytnikiem za pomocą protokołu Irda (podczerwieni). Czytnik jest elementem opcjonalnym i nie występuje w standardowym wyposażeniu dawkomierza.

BUDOWA

Sygnalizacja przekroczenia ustawionego progu alarmowego jest realizowana poprzez wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny. Dawkomierz posiada możliwość ustawienia 8 dowolnych progów alarmowych dla dawki oraz 8 progów dla mocy dawki. Podczas pracy urządzenie na bieżąco monitoruje po jednym z aktywnych progów (dla dawki i mocy dawki).

Po włączeniu następuje automatyczna kontrola sprawności przyrządu - sygnalizowane są wszelkie niesprawności. Włączenie alarmu następuje w chwili, gdy poziom promieniowania pochodzący od danego źródła przekroczy nastawiony próg.

STANDARDY

Dawkomierze osobiste AT2503 spełniają wymagania międzynarodowych standardów:

  • bezpieczeństwa: IEC 61010-1:2001

  • IEC 61526:2010 (potwierdzone przez testy IAEA-EURADOS, IAEA-TECDOC-1564)

  • EMC: EN 55011:2009 IEC 61000-4-2:2008 IEC 61000-4-3:2008

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE