DAWKOMIERZ OSOBISTY AT3509

zdjęcieDawkomierz AT3509


DAWKOMIERZ OSOBISTY AT3509 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki [Hp(10), Hp(0,07)] oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki [Ḣр(10), Ḣр(0,07)], począwszy od niskich energii rzędu 15 keV a skończywszy na 10 MeV. Warto zwrócić uwagę, iż dawkomierz umożliwia pomiar narażenia skóry dla promieniowania słabo przenikliwego (równoważnik dawki Hp(0,07) dla reprezentatywnej głębokości przenikania dla skóry 0,07 mm).

Urządzenie o bardzo małych gabarytach, które pozwala na ciągłą kontrolę narażenia użytkownika w zakresie przyjętej dawki. Mimo niewielkiej ceny zapewnia dokładność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo dla użytkownika.

PRZEZNACZENIE

Jako detektor używany jest detektor krzemowy (Si). Ciągły pomiar tła i jego kompensacja determinuje bardzo dobrą dokładność pomiarową detektora.

Dawkomierz posiada funkcję autotestu, która pozwala na wykrycie jakiejkolwiek nieprawidłowości przed przejściem do określonego trybu pracy. Zintegrowana pamięć pozwala na zapisanie i zachowanie historii zapisów danych wartości dawek i mocy dawek.

OPROGRAMOWANIE

Dawkomierz, specjalny czytnik oraz aplikacja pozwalają na stworzenie wydajnego systemu monitoringu dawek dla użytkowników narażonych na promieniowanie jonizujące. Czytnik można podłączyć do komputer za pomocą złącza USB. Dawkomierz z kolei komunikuje się z czytnikiem za pomocą protokołu Irda (podczerwieni). Czytnik jest elementem opcjonalnym i nie występuje w standardowym wyposażeniu dawkomierza.

BUDOWA

Sygnalizacja przekroczenia ustawionego progu alarmowego jest realizowana poprzez wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny. Dawkomierz posiada możliwość ustawienia 8 dowolnych progów alarmowych dla dawki oraz 8 progów dla mocy dawki. Podczas pracy urządzenie na bieżąco monitoruje po jednym z aktywnych progów (dla dawki i mocy dawki).

Po włączeniu następuje automatyczna kontrola sprawności przyrządu - sygnalizowane są wszelkie niesprawności. Włączenie alarmu następuje w chwili, gdy poziom promieniowania pochodzący od danego źródła przekroczy nastawiony próg.

STANDARDY

Dawkomierze osobiste AT3509 spełniają wymagania międzynarodowych standardów:

  • bezpieczeństwa: IEC 61010-1:2001

  • IEC 61526:2010 (potwierdzone przez testy IAEA-EURADOS, IAEA-TECDOC-1564)

  • EMC: EN 55011:2009 IEC 61000-4-2:2008 IEC 61000-4-3:2008

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

W zależności od parametrów pomiarowych występują różne podtypy dawkomierza AT3509:

  • AT3509

  • AT3509A

  • AT3509B

  • AT3509C