DETEKCJA PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO

Monitor promieniowania gamma i neutronowego PM-1701GN przeznaczony jest do poszukiwania (wykrywania i lokalizacji) materiałów promieniotwórczych i jądrowych, przez pomiar częstości impulsów, przychodzących z wyjścia bloków detekcji przy rejestracji promieniowania gamma i rentgenowskiego (dalej fotonowego) i/lub promieniowania neutronowego. Monitor wykorzystywany jest również do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania fotonowego przy skalowaniu źródłem Cs-137 ...

Detektor promieniowania neutronowego KSAR.1U to przenośne urządzenie z licznikiem proporcjonalnym He-3 oraz Geigera-Mullera. Miernik może być używany jako dozymetr w celu ciągłego monitorowania przekroczenia ustawionych progów alarmowych poprzez sygnalizację akustyczną, optyczną oraz wibracyjną. Ponadto urządzenie sprawdza się w poszukiwaniu i lokalizowaniu źródeł lub materiałów emitujących promieniowanie neutronowe ...

Monitoring radiacyjny ZR-2MR jest systemem umożliwiającym ciągły i automatyczny pomiar dużych i średnich pół promieniowania typu gamma oraz neutronowego. System opiera się na modułach radiometrycznych, które pracują samodzielnie bądź mogą być podłączone do panelu operatora (komputera). Z poziomu panelu istnieje możliwość obserwacji zmian mocy dawki w czasie rzeczywistym ...