LICZNIK GEIGERA-MULLERA - DAWKOMIERZ - RADIOMETR - IDENTYFIKATOR

OFERUJEMY PROFESJONALNY I SPRAWDZONY SPRZĘT DOZYMETRYCZNY.

ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ ZMIENNYCH KOSZTÓW URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
ZAPRASZAMY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU W CELU WERYFIKACJI CENY

MONITOR SKAŻEŃ ADA-2 to kompaktowy radiometr przeznaczony do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki, przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma oraz przede wszystkim skażeń powierzchniowych typu beta i gamma. Gumowa obudowa chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Bardzo czytelny ekran, duże przyciski i prosta obsługa. Urządzenie może być używany do kontroli radiometrycznej przez profesjonalne służby, jak i niewykwalifikowany personel mający do czynienia z promieniowaniem w swoim miejscu pracy, weryfikacji skażeń lub opadu promieniotwórczego (wybuch nuklearny), bądź dla celów edukacyjnych.

MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON (GEIGER-MULLER) pełni rolę urządzenia do pomiaru skażeń powierzchniowych typu alfa, beta i gamma. Jest to możliwe ze względu na dedykowany, okienkowy licznik Geigera – Mullera typu SI8B, o dużej powierzchni detekcyjnej i wysokiej wydajności. Dzięki temu, może być używany przez zarówno personel zawodowy oraz osoby prywatne, zarówno w przypadku pracy w narażeniu lub zdarzenia radiacyjnego (zagubienie źródła, wybuch nuklearny, skażenie promieniotwórcze). Ponadto jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru poziomu mocy dawki od źródeł promieniowania X, beta oraz gamma. Istnieje możliwość wyboru specjalnego trybu działania monitora (tzw. tryb poszukiwania), do wyszukiwania materiałów radioaktywnych w złomie lub odpadach. Przy zamówieniu dodatkowej opcji zasilania 230V, może również pełnić rolę stacjonarnego urządzenia do pomiaru skażeń.

RADIOMETR AT2140 to kompaktowy radiometr o dobrej charakterystyce energetycznej, dedykowany do pomiaru przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy równoważnika dawki dla promieniowania gamma. Urządzenie może być używany do kontroli radiometrycznej przez profesjonalne służby, jak i niewykwalifikowany personel mający do czynienia z promieniowaniem w swoim miejscu pracy, miejscu przebywania, odpoczynku bądź dla celów edukacyjnych.

DOZYMETR DMP-2 służy do optycznego i akustycznego sygnalizowania poziomu mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma oraz częstości zliczeń promieniowania beta i gamma. Ze względu na swój przenośny charakter, zabudowany czuły licznik Geigera-Mullera (tuba STS-5) oraz relatywnie niską cenę, może być również wykorzystywany przez osoby prywatne chcące dowiedzieć się o poziomie zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym w swoim otoczeniu ...

RADIOMETR ERIS2-D to kompaktowy radiometr przeznaczony do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki, przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma oraz skażeń powierzchniowych alfa, beta i gamma, dzięki dużemu licznikowi mikowemu. W trybie poszukiwania mierzy zliczenia w postaci wykresu, co pozwala na bardzo szybkie zaobserwowanie jakiejkolwiek statystycznie istotnej zmiany ilości impulsów, mierzonych przez detektor. Dzięki temu, może być użyty do zlokalizowania i odseparowania materiału radioaktywnego spośród złomu lub danego ładunku. Jako jeden z niewielu radiometrów pozwala w trybie „freezing” śledzenie na bieżąco i zapisywanie na ekranie maksymalnej wartości mocy dawki.

SPEKTROMETR OSOBISTY SPRD

Spektrometryczny osobisty detektor promieniowania SPRD to kompaktowe urządzenie zaprojektowane w celu bardzo szybkiej detekcji materiałów promieniotwórczych oraz źródeł wraz z funkcją identyfikacji radionuklidów pochodzenia naturalnego, medyczne oraz przemysłowego.

IDENTYFIKATOR RADIONUKLIDÓW AT6102

Przenośny wielo-funkcjonalny identyfikator radionuklidów zaprojektowany w celu poszukiwania, lokalizacji, pomiaru i identyfikacji radionuklidów. Może być używany do monitoringu radiacyjnego wraz z funkcją automatycznej detekcji położenia geograficznego (GPS). Model AT6102 może również mierzyć promieniowanie neutronowe ( zliczenia w okresie czasu).

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT2503 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10). Urządzenie jest o bardzo małych gabarytach, które pozwala na ciągłą kontrolę narażenia użytkownika w zakresie przyjętej dawki. Mimo niewielkiej ceny, zapewnia dokładność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo dla użytkownika.

DOZYMETR ADA-1 to kompaktowy radiometr z dodatkową gumową obudową, chroniąca przed uszkodzeniem mechanicznym. Dedykowany do pomiaru przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy równoważnika dawki dla promieniowania gamma. Urządzenie może być używany do kontroli radiometrycznej przez profesjonalne służby, jak i niewykwalifikowany personel mający do czynienia z promieniowaniem w swoim miejscu pracy, miejscu przebywania, odpoczynku bądź dla celów edukacyjnych.