DAWKOMIERZE OSOBISTE (DOZYMETRY INDYWIDUALNE)

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT2503 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10) promieniowania X oraz gamma . Urządzenie jest o bardzo małych gabarytach, które pozwala na ciągłą kontrolę narażenia użytkownika w zakresie przyjętej dawki. Mimo niewielkiej ceny, zapewnia dokładność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo dla użytkownika.

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT3509 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki [Hp(10), Hp(0,07)] oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki [Ḣр(10), Ḣр(0,07)] promieniowania X oraz gamma, począwszy od niskich energii rzędu 15 keV a skończywszy na 10 MeV, co sprawia, że doskonale sprawdza się przy detekcji promieniowania rozproszonego od urządzeń typu X-ray. Warto zwrócić uwagę, iż dawkomierz umożliwia pomiar narażenia skóry dla promieniowania słabo przenikliwego (równoważnik dawki Hp(0,07) dla reprezentatywnej głębokości przenikania dla skóry 0,07 mm dla tzw. miękkiego promieniowania X - lepsze odwzorowanie narażenia użytkownika) ...

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT2503A jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10) promieniowania X oraz gamma. W porównaniu do dawkomierza typu AT2503 posiada nieco mniejszy zakres pomiarowy mocy indywidualnego równoważnika dawki, co przekłada się na relatywnie niższą cenę.

DAWKOMIERZ OSOBISTY EKE-1 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10) promieniowania X oraz gamma. W porównaniu do dawkomierza typu AT2503 posiada nieco mniejszy zakres pomiarowy mocy indywidualnego równoważnika dawki, co przekłada się na relatywnie niższą cenę.