DAWKOMIERZ OSOBISTY EKE-1

zdjęcieDawkomierz EKE-1

DAWKOMIERZ OSOBISTY EKE-1 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10). Urządzenie o bardzo małych gabarytach, które pozwala na ciągłą kontrolę narażenia użytkownika w zakresie przyjętej dawki. Mimo niewielkiej ceny zapewnia dokładność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo dla użytkownika.

PRZEZNACZENIE

Jako detektor używany jest licznik Geigera-Mullera ze skompensowaną charakterystyką energetyczną, dzięki zastosowanemu zestawowi specjalnie dobranych filtrów. Ciągły pomiar tła i jego kompensacja determinuje bardzo dobrą dokładność pomiarową detektora.

Dawkomierz posiada funkcję autotestu, która pozwala na wykrycie jakiejkolwiek nieprawidłowości przed przejściem do określonego trybu pracy. Zintegrowana pamięć pozwala na zapisanie i zachowanie historii zapisów danych wartości dawek i mocy dawek.