OFERTA

APARATURA DOZYMETRYCZNA

Rozwiązania dla przedstawicieli wszystkich branż, którzy szukają optymalnych urządzeń do wykrywania promieniowania jonizującego takich jak: mierniki mocy dawki, dawkomierze osobiste, indykatory promieniowania, monitory skażeń, spektrometry gamma, zestawy do badania szczelności źródeł, zestawy edukacyjne, urządzenia do detekcji promieniowania X czy też identyfikatory izotopów.

BRAMKI DOZYMETRYCZNE GAMMA

Urządzenia przeznaczone do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w instytucjach medycznych, zakładach odpadów komunalnych, przetwarzania złomu bądź spalarniach. W zależności od aplikacji, istnieje możliwość dostosowania rozwiązania pod kątem czułości i budowy urządzenia.

MONITORING RADIACYJNY

System umożliwiający ciągły i automatyczny pomiar dużych i średnich pół promieniowania typu gamma oraz neutronowego. System opiera się na modułach radiometrycznych, które pracują samodzielnie bądź mogą być podłączone do panelu operatora (komputera). Z poziomu panelu istnieje możliwość obserwacji zmian mocy dawki w czasie rzeczywistym.

USŁUGI

Firma DOZYMETRIS wdraża systemy dozymetryczne, które są projektowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Posiadamy doświadczoną grupę specjalistów, którzy zainstalują praktycznie dowolny system dozymetryczny na danym obiekcie. Organizujemy również szkolenia, podczas których uczymy dobrych praktyk pomiarowych, odpowiedniego zachowania się w sytuacji podwyższonego poziomu promieniowania oraz procedur poszukiwania tzw. sierocych (niekontrolowanych) źródeł promieniotwórczych.

DETEKTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE HPGe

DOZYMETRIS jest partnerem handlowym i dystrybutorem urządzeń firmy Baltic Scientific Instruments. W swojej ofercie posiadamy między innymi: detektory krzemowe Si, detektory półprzewodnikowe CdZnTe, elektronikę dla przemysłu jądrowego oraz spektrometry promieniowania X i gamma zbudowane na bazie germanu o wysokiej czystości czyli tzw. detektory HPGe (High Purity Germanium). Systemy sprzedawane są w wersji planarnej lub koaksjalnej wraz z układami chłodzenia (ciekły azot lub elektryczny blok chłodzący). Spektrometry używane są do analizy radionuklidów oraz monitoringu aktywności próbek w przemyśle nuklearnym oraz związanym z tą dziedziną monitoringu środowiskowym...

SPEKTROMETRIA ALFA, BETA I GAMMA

Detektory scyntylacyjne mają bardzo szerokie zastosowanie z powodu ich zdolności do pomiaru natężenia promieniowania jonizującego oraz jego energii. Spektrometry alfa, beta i gamma mierzą dystrybucję energii promieniowania oraz aktywność (właściwą i objętościową) radionuklidów naturalnych (226Ra, 232Th, 40K, 222Rn) oraz przemysłowych (sztucznych) (137Cs, 134Cs, 60Co, 99mTc, 90Sr itd.) w próbkach gleby, skał, wody, pożywienia, drewna, materiałów budowlanych, materiałów chemicznych (cieczy), stopów metali, złomu, popiołu, węgla oraz innych produktów. technologicznych.

SPRZĘT CBRNe

W odpowiedzi na wzrastające zagrożenie w kontekście terrorystycznym jak i przemysłowym czynników masowego rażenia typu CBRNe (ang. Chemical Biological Radiological Nuclear explosives) podejmuje się obecnie wiele kroków mających na celu zapobieganie bądź niwelowanie skutków wywołanych przez te czynniki. W celu ochrony życia i zdrowia przed tak poważnym zagrożeniem stosuje się m.in.: ochronę pasywną, systemy detekcyjne czy zestawy do dekontaminacji.

CdZnTe/CdTe

CdZnTe (CZT) to półprzewodnik, który może pracować w temperaturze pokojowej, co umożliwia tworzenie detektorów promieniowania gamma i X, które właśnie w takiej temperaturze mogą pracować z porównywalnie wysoką rozdzielczością energetyczną i wysoką ilością zliczeń w czasie bez potrzeby chłodzenia. Wydajność i operacyjność detektorów CdZnTe czyni je użytecznymi w licznych zastosowaniach: przemysł jądrowy, medycyna, różne aplikacje bezpieczeństwa oraz wiele innych różnych przemysłowych i laboratoryjnych zastosowań.

DETEKCJA PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO

W przypadku promieniowania neutronowego, które cechuje się bardzo dużą przenikliwością oraz siłą rażenia w kontekście organizmów żywych, należy szczególnie uważać. Na pomoc przychodzą tu urządzenia wykrywające i mierzące to promieniowanie w celu uświadomienia użytkownikowi przebywania w sąsiedztwie W ofercie detektorów do pomiaru promieniowania neutronowego można znaleźć zarówno przenośne monitory przeznaczone do poszukiwania źródeł neutronowych, dawkomierze gamma-neutron, monitoring radiacyjny oraz bramki dozymetryczne.

DAWKOMIERZE OSOBISTE

Dawkomierz osobisty umożliwia pomiar przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki w danej chwili czasu. Urządzenie w zależności od wykonania może mierzyć promieniowanie X i gamma w trybie ciągłym oraz impulsowym. Urządzenie może być wykorzystywane w celu oceny narażenia użytkownika na promieniowanie jonizujące jak i zaalarmowania o przekroczeniu granicznej wartości mocy dawki ...

POMIAR RADONU - DETEKTORY

Urządzenia, które służą do pomiaru koncentracji radonu w powietrzu w pomieszczeniach, instalacjach przemysłowych, piwnicach czy domach itd. W zależności od stopnia dokładności można wybrać detektor, który będzie dostosowany do aplikacji...