APARATURA DOZYMETRYCZNA

Rozwiązania dla przedstawicieli wszystkich branż, którzy szukają optymalnych urządzeń do wykrywania promieniowania jonizującego takich jak: mierniki mocy dawki, mierniki promieniowania jonizującego (radioaktywnego), dawkomierze osobiste, dozymetry indywidualne, indykatory promieniowania, monitory skażeń, spektrometry gamma, zestawy do badania szczelności źródeł, zestawy edukacyjne, urządzenia do detekcji promieniowania X, zestawy dozymetryczne czy też identyfikatory izotopów.

USŁUGI

Firma DOZYMETRIS wdraża systemy dozymetryczne, które są projektowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Posiadamy doświadczoną grupę specjalistów, którzy zainstalują praktycznie dowolny system dozymetryczny na danym obiekcie. Organizujemy również szkolenia, podczas których uczymy dobrych praktyk pomiarowych, odpowiedniego zachowania się w sytuacji podwyższonego poziomu promieniowania oraz procedur poszukiwania tzw. sierocych (niekontrolowanych) źródeł promieniotwórczych.

BRAMKI DOZYMETRYCZNE GAMMA

Urządzenia przeznaczone do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w instytucjach medycznych, zakładach odpadów komunalnych, przetwarzania złomu bądź spalarniach. W zależności od aplikacji, istnieje możliwość dostosowania rozwiązania pod kątem czułości i budowy urządzenia.

MONITORING RADIACYJNY

System umożliwiający ciągły i automatyczny pomiar dużych i średnich pół promieniowania typu gamma oraz neutronowego. System opiera się na modułach radiometrycznych, które pracują samodzielnie bądź mogą być podłączone do panelu operatora (komputera). Z poziomu panelu istnieje możliwość obserwacji zmian mocy dawki w czasie rzeczywistym.

POMOCE DYDAKTYCZNE (ZJAWISKO RADIOAKTYWNOŚCI)

Pomoce dydaktyczne oraz zestawy edukacyjne, które umożliwiają w przystępny sposób zaznajomienie się ze zjawiskiem radioaktywności, działaniem licznika Geigera-Mullera czy detektora scyntylacyjnego. W zależności od stopnia trudności, zestawy przeznaczone są dla szkół podstawowych, średnich bądź uczelni wyższych. Dostarczamy również stanowiska umożliwiające przeprowadzenie analizy spektrometrycznej, częstości zliczeń, badanie aktywności bądź pomiaru w trybie koincydencji dla laboratoriów badawczych i uczelnianych...

DETEKTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE HPGe

DOZYMETRIS jest partnerem handlowym i dystrybutorem urządzeń firmy Baltic Scientific Instruments. W swojej ofercie posiadamy między innymi: detektory krzemowe Si, detektory półprzewodnikowe CdZnTe, elektronikę dla przemysłu jądrowego oraz spektrometry promieniowania X i gamma zbudowane na bazie germanu o wysokiej czystości czyli tzw. detektory HPGe (High Purity Germanium). Systemy sprzedawane są w wersji planarnej lub koaksjalnej wraz z układami chłodzenia (ciekły azot lub elektryczny blok chłodzący). Spektrometry używane są do analizy radionuklidów oraz monitoringu aktywności próbek w przemyśle nuklearnym oraz związanym z tą dziedziną monitoringu środowiskowym...

WIĘCEJ

DAWKOMIERZE OSOBISTE (DOZYMETRY INDYWIDUALNE)

Dawkomierz osobisty umożliwia pomiar przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki w danej chwili czasu. Urządzenie w zależności od wykonania może mierzyć promieniowanie X i gamma w trybie ciągłym oraz impulsowym. Urządzenie może być wykorzystywane w celu oceny narażenia użytkownika na promieniowanie jonizujące jak i zaalarmowania o przekroczeniu granicznej wartości mocy dawki ...

SPRZĘT CBRNe

W odpowiedzi na wzrastające zagrożenie w kontekście terrorystycznym jak i przemysłowym czynników masowego rażenia typu CBRNe (ang. Chemical Biological Radiological Nuclear explosives) podejmuje się obecnie wiele kroków mających na celu zapobieganie bądź niwelowanie skutków wywołanych przez te czynniki. W celu ochrony życia i zdrowia przed tak poważnym zagrożeniem stosuje się m.in.: ochronę pasywną, systemy detekcyjne czy zestawy do dekontaminacji.

CdZnTe/CdTe

CdZnTe (CZT) to półprzewodnik, który może pracować w temperaturze pokojowej, co umożliwia tworzenie detektorów promieniowania gamma i X, które właśnie w takiej temperaturze mogą pracować z porównywalnie wysoką rozdzielczością energetyczną i wysoką ilością zliczeń w czasie bez potrzeby chłodzenia. Wydajność i operacyjność detektorów CdZnTe czyni je użytecznymi w licznych zastosowaniach: przemysł jądrowy, medycyna, różne aplikacje bezpieczeństwa oraz wiele innych różnych przemysłowych i laboratoryjnych zastosowań.

DETEKCJA PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO

W przypadku promieniowania neutronowego, które cechuje się bardzo dużą przenikliwością oraz siłą rażenia w kontekście organizmów żywych, należy szczególnie uważać. Na pomoc przychodzą tu urządzenia wykrywające i mierzące to promieniowanie w celu uświadomienia użytkownikowi przebywania w sąsiedztwie W ofercie detektorów do pomiaru promieniowania neutronowego można znaleźć zarówno przenośne monitory przeznaczone do poszukiwania źródeł neutronowych, dawkomierze gamma-neutron, monitoring radiacyjny oraz bramki dozymetryczne.

SPEKTROMETRY PROMIENIOWANIA ALFA BETA GAMMA

Detektory scyntylacyjne mają bardzo szerokie zastosowanie z powodu ich zdolności do pomiaru natężenia promieniowania jonizującego oraz jego energii. Spektrometry promieniowania alfa i gamma mierzą dystrybucję energii promieniowania oraz aktywność (właściwą i objętościową) radionuklidów naturalnych (226Ra, 232Th, 40K, 222Rn) oraz przemysłowych (sztucznych) (137Cs, 134Cs, 60Co, 99mTc, 90Sr itd.) w próbkach gleby, skał, wody, pożywienia, drewna, materiałów budowlanych, materiałów chemicznych (cieczy), stopów metali, złomu, popiołu, węgla oraz innych produktów. technologicznych.

POMIAR RADONU - DETEKTORY

Urządzenia, które służą do pomiaru koncentracji radonu w powietrzu w pomieszczeniach, instalacjach przemysłowych, piwnicach czy domach itd. W zależności od stopnia dokładności można wybrać detektor, który będzie dostosowany do aplikacji...