SPEKTROMETRY ALFA  GAMMA


SPEKTROMETR ALFA, BETA I GAMMA - RADIOMETR TRIO

Przeznaczony jest do pomiaru dystrybucji energii promieniowania gamma i beta, identyfikacji radionuklidów emitujących kwanty gamma oraz pomiaru aktywności (właściwej i objętościowej) naturalnych radionuklidów  226Ra, 232Th, 40K, 222Rn oraz przemysłowych ...


SPEKTROMETR GAMMA ALL-IN-ONE (DETEKTOR NaI(Tl))

Spektrometr gamma łączący w sobie kryształ typu NaI(TI) o rożnych wielkościach do wyboru, fotopowielacz, zasilacz wysokiego napięcia, przedwzmacniacz oraz analizator wielokanałowy. Wszystko zamontowane jest w solidnej obudowie...


ZINTEGROWANY SPEKTROMETR GAMMA (DETEKTOR STUDZIENKOWY)

Zintegrowany spektrometr gamma został zaprojektowany w celu rejestracji kwantów gamma i pomiarów aktywności radionuklidów w roztworach, wodzie, jedzeniu, materiałach budowlanych, próbkach gleby, radiofarmaceutykach, skalach, materiałach pochodzenia chemicznego...


SPEKTROMETR  AIRSPEC

Spektrometr scyntylacyjny gamma AirSPEC jest przeznaczony do pomiaru spectrum energetycznego oraz określenia aktywności i aktywności właściwej radionuklidów w spreparowanych bądź naturalnych próbkach w geometrii  2π, 4π ...


SPEKTROMETR ALFA AL-2 

Spektrometr alfa AL-2 został zaprojektowany w celu konwersji energii cząstek alfa w sygnały elektryczne, ich wzmocnienia, filtracji i transformacji w spektrum energetyczne. Odbywa się to w procesie przypisania konkretnych wartości energii do danych kanałów i pomiaru intensywności występowania ...

SPEKTROMETR CIEKŁOSCYNTYLACYJNY TRIEL (oparty na ciekłym scyntylatorze)

Spektrometr jest przeznaczony do pomiaru rozkładu energii promieniowania beta i alfa oraz aktywności radionuklidów emitujących promieniowanie beta i alfa (na przykład: H-3, C-14, Sr-90+Y-90, Cs-137, P-32, Am-241, Pu-238, Pu-239, Pu-241, Pu-242 itd. ) i ich mieszanin w próbkach, a także aktywność właściwa i objętościowa w próbkach wody i ciał stałych (woda wodociągowa, woda ze studni artezyjskich, woda morska, woda z otwartych zbiorników, woda mineralna i pitna, pakowana w pojemniki, wody różnych kategorii, wody technologiczne, ścieki, gleba, osady denne, materiały budowlane, materiały, odczynniki i urządzenia materiały, materiały, odczynniki i sprzęt używany do uzdatniania wody i uzdatniania wody, roślinność, produkty spożywcze, filtry powietrza itp.), wytworzonych z obiektów naturalnych i technologicznych przy założeniu znanego składu radionuklidów emitujących promieniowanie alfa i beta.


IMPLANTOWANY JONOWO DETEKTOR KRZEMOWY ALFA (SILICON ION IMPLANTED DETECTOR)

Implementowane jonowo  detektory krzemowe są zaprojektowane w celu umożliwienia precyzyjnej spektrometrii alfa. Cienka warstwa  okienka wejściowego detektora zapewnia dobrą rozdzielczość energetyczną nawet w bliskiej odległości od źródła promieniowania alfa co daje również dobra wydajność rejestracji ...


SPEKTROMETR CAŁEGO CIAŁA BODYSPEC-S3

Spektrometr BodySPEC-S3 jest przeznaczony do pomiaru dystrybucji energii promieniowania gamma, identyfikacji radionuklidów emitujących promieniowanie gamma oraz również pomiaru aktywności tychże radionuklidów, które znajdują się w całym ludzkim ciele, pucach i gruczole tarczycy...

OPROGRAMOWANIE DO SPEKTROMETRII ASW2

Oprogramowanie ASW2 przeznaczone jest do współpracy z laboratoryjnymi spektrometrami-radiometrami QUADRO, TRIO, BOSON, BINOM, AMBER, MCA-527, HEXAGON, DSPEC, MKGB-01, RKBA-01, AT6101D i innymi, przenośnym spektrometrem gamma MKSP-01 oraz innymi przyrządami pomiarowymi produkowanymi przez TALS, BSI, GBS, ATOMTEX, KROMEK, ORTEC, TETRA, CAEN i innych producentów.

OPROGRAMOWANIE MCC-MT MONTE CARLO METHOD

Monte Carlo do symulacji widm i wydajności poprzez modelowanie oddziaływania promieniowania z materią. Pakiet oprogramowania MCC-MT (Monte Carlo Calculation Multi Thread) jest przeznaczony do modelowania 3D eksperymentów fizycznych i obliczania funkcji odpowiedzi detektorów promieniowania przy użyciu metody symulacji Monte Carlo. Oprogramowanie MCC-MT oparte jest na technologii wielowątkowości zapewniającej znaczne zwiększenie szybkości symulacji i uzyskanie szybkich wyników w postaci widma. MCC-MT nie wymaga znajomości języków programowania algorytmów, jak np. GEANT4.