SPEKTROMETR AirSPEC

zdjęcie

SPEKTROMETR AirSPECSpektrometr scyntylacyjny gamma AirSPEC jest przeznaczony do pomiaru spektrum energetycznego oraz określenia aktywności i tzw. aktywności właściwej radionuklidów w spreparowanych bądź naturalnych próbkach w geometrii 2π, 4π.

Spektrometr może być używany w systemie monitoringu radiacyjnego i w różnych innych zadaniach, takich jak określenie aktywności właściwej naturalnie występujących radionuklidów (NORM) w materiałach budowlanych (granit, kruszony kamień, marmur itd.), surowcach, produktach przetworzonych, odpadach produkcyjnych oraz skałach.

Ponadto, AirSPEC jest używany do pomiaru aktywności powierzchniowej radionuklidu Cs-137 (i innych), frakcji masowej NORM w skałach i żywicach w warunkach ich naturalnego występowania na powierzchni i w odwiertach, ale także w magazynach czy kontenerach transportowych.

AirSPEC umożliwia analizę skażeń powierzchniowych gleby przy poszukiwaniu i eksploracji minerałów. Spektrometr używany jest zarówno w laboratorium jak i w warunkach polowych.

OPROGRAMOWANIE

Podstawowe funkcje aplikacji INNER SOFTWARE:

 • pomiar spektrum i jego zapis;
 • identyfikacja radionuklidów zgodnie ze zdefiniowaną biblioteką;
 • szacowanie aktywności, aktywności objętościowej oraz mocy dawki;
 • pomiar częstości zliczeń i zliczanie ROI (ang. regions of interest);
 • odpytywanie detektorów (ang. polling sensors) i zapis ustawień otrzymanych wartości parametrów;
 • odpowiedź wskaźników dla ściśle zdefiniowanych warunków.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

 • spektrometr AirSPEC
 • obudowa z termo-stabilizacją
 • kolimator (opcja)
 • zestaw przewodów połączeniowych
 • zasilacz
 • monitor (opcja)
 • wciągarka (opcja)
 • konsola alarmów (opcja)
 • oprogramowanie do analizy spektrometrycznej
 • dokumentacja

Spektrometr AirSPEC to tzw. monoblok, w skład którego wchodzą różne złącza, wyjścia i część sprzętowa odpowiedzialna za transfer danych. Pod szczelną obudową spektrometru znajduje się detektor scyntylacyjny typu NaI(Tl), fotopowielacz (PMT), spektrometryczny system stabilizujący, konwerter wysokiego napięcia, wzmacniacz, analizator wielokanałowy (MCA) oraz jednostka procesora. Spektrometr jest otoczony termo-stabilizującą oraz odporną na wilgoć obudową.

System pomiarowy AirSPEC jest autonomiczny i zautomatyzowany. Użytkownik posiada możliwość sterowania pracą spektrometru zdalnie za pomocą Ethernetu. Ponadto może wykonywać analizę mierzonego spektrum używając nowoczesnego i bardzo dobrze wyposażonego oprogramowania.

Modyfikacje

Przykład kodu zamówienia: "AirSPEC-N76-M-A"

[N76] – typ i rozmiar detektora: ‘N’ – NaI(Tl) ; ‘76’ - Ø76x76mm.


Typy detektorów: ‘N’ – NaI(Tl); ‘L’ – LaBr3(Ce); ‘C’ – CeBr.

[M] – monitor.

[W] – wciągarka.

[A] – konsola alarmowa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA