OPROGRAMOWANIE MCC-MT MONTE CARLO METHOD

zdjęcie

OPROGRAMOWANIE MCC-MT


Monte Carlo do symulacji widm i wydajności poprzez modelowanie oddziaływania promieniowania z materią. Pakiet oprogramowania MCC-MT (Monte Carlo Calculation Multi Thread) jest przeznaczony do modelowania 3D eksperymentów fizycznych i obliczania funkcji odpowiedzi detektorów promieniowania przy użyciu metody symulacji Monte Carlo. Oprogramowanie MCC-MT oparte jest na technologii wielowątkowości zapewniającej znaczne zwiększenie szybkości symulacji i uzyskanie szybkich wyników w postaci widma. MCC-MT nie wymaga znajomości języków programowania algorytmów, jak np. GEANT4.

MCC-MT symuluje oddziaływania pomiędzy kwantami gamma, elektronami, pozytonami i materiałem w zakresie energii od 1 keV do 10 MeV. Procesy transportu szybkich ciężkich cząstek naładowanych są symulowane w zakresie energii od 10 keV do 1 GeV

Zastosowanie

- Symulacja Monte Carlo widm promieniowania gamma, beta i alfa

- kalibracja przyrządów używanych do wykrywania i pomiarów promieniowania jonizującego

- alternatywa dla użycia fantomu BOMAB, uniwersalnego fantomu całego ciała UWBP i innych fantomów

- obliczanie granic wykrywalności i minimalnej wykrywalnej aktywności radionuklidów

- określenie charakterystyki systemu rejestracji niedostępnych źródeł promieniotwórczych

- ograniczenie badań eksperymentalnych z wykorzystaniem niebezpiecznego dla zdrowia ludzkiego promieniowania jonizującego

- uzyskanie jasnego obrazu wewnętrznych procesów przenoszenia promieniowania w celu optymalizacji konstrukcji urządzeń pomiarowych i ich ochrony

- demonstracja porównawcza różnych systemów ochrony przed promieniowaniem jonizującym i systemów jego wykrywania

- szkolenie personelu w zakresie pracy z systemami detekcji promieniowania jonizującego bez użycia drogiego sprzętu i źródeł radioaktywnych

- szkolenie specjalistów w dziedzinie pomiarów i ochrony przed promieniowaniem jonizującym

- przyspieszenie, uproszczenie i obniżenie kosztów projektowania i optymalizacji systemów detekcji promieniowania jonizującego

- charakterystyka detektorów i systemów detekcji

Parametry

Zakres energii:  1 keV - 10 МeV

Cząstki: fotony, elektrony (pozytony), ciężkie cząstki naładowane

Figury: cylinder, stożek, równoległościan, torus, kula, figura przesunięcia, figura obrotu, wielokąt, dysk.

Rodzaje widm: liniowe, beta - ciągłe, ciągłe, pełna kaskada.

Widoki projektów: kontur, siatka, wypełnienie kolorem, przekrój, wypełnienie + siatka, przekrój + wypełnienie kolorem.

Rodzaje geometrii źródeł: punktowe, wolumetryczne

Żądanie charakterystyki lub modelowania

Jeśli masz zadanie scharakteryzowania detektora lub zbudowania modelu systemu detekcji, możesz zamówić u nas taką usługę. Może to być przydatne, jeśli nie masz częstych zadań charakteryzacji detektorów lub nie masz czasu na budowanie modeli 3D w MCC-MT. Będziemy w stanie wykonać taką pracę za Ciebie i dostarczyć wszystkie niezbędne wyniki obliczeń w formie elektronicznej (widma, krzywa wydajności, model 3D itp.).

Aby zamówić taką procedurę, należy napisać do nas e-mail i podać dostępne informacje o swoim systemie detekcji lub wypełnić formularz, klikając przycisk poniżej. Możliwe jest również przesłanie nam pliku *.mcp wykonanego w wersji demonstracyjnej MCC-MT do obliczeń.