SPEKTROMETR ALFA, BETA I GAMMA - RADIOMETR TRIO

zdjęcie

SPEKTROMETR ALFA, BETA I GAMMA - RADIOMETR TRIORadiometr TRIO to spektrometr promieniowania alfa, beta i gamma. Przeznaczony jest do pomiaru dystrybucji energii promieniowania gamma i beta, identyfikacji radionuklidów emitujących kwanty gamma oraz pomiaru aktywności (właściwej i objętościowej) naturalnych radionuklidów 226Ra, 232Th, 40K, 222Rn oraz przemysłowych (137Cs, 134Cs, 60Co, 99mTc, 90Sr oraz inne) w próbkach gleby, skałach, pożywieniu, wodzie, drewnie, materiałach budowlanych, materiałach przemysłu chemicznego, stopach, złomie oraz innych produktach technologicznych. Używany jest również do pomiaru sumarycznej aktywności właściwej radionuklidów występujących w wodzie, które emitują promieniowanie alfa i beta.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

 • Analizator wielokanałowy (MCA) Polynom (może być również wbudowany w detektorze)
 • Spektrometryczne detektory promieniowania gamma bazujące na krysztale NaI(Tl): BDEG-63-63 (А) (BDEG-76-76, BDEG-150-100, litera ‘А’-wbudowany MCA)
 • Spektrometryczne detektory promieniowania gamma bazujące na krysztale CsI(Tl): BDEG-50-50-CS (BDEG-40-40-CS, BDEG-25-25-CS)
 • Spektrometryczne detektory promieniowania gamma bazujące na krysztale LaBr3(Ce): BDEG-38-38-LB (BDEG-25-25-LB, BDEG-51-51-LB, BDEG-76-76-LB)
 • Spektrometryczne detektory promieniowania beta bazujące na plastikowym scyntylatorze (polistyren) : BDEB-70-10
 • Radiometryczne detektory promieniowania beta bazujące na plastikowym scyntylatorze (polistyren): BDB-70-1
 • Spektrometryczne detektory Si promieniowania alfa: BDEA-25-1
 • Radiometryczne detektory promieniowania alfa bazujące na ZnS(Ag): BDA-70-1
 • Niskotłowe ochronne osłony dla detektorów gamma, beta i alfa
 • Komora próżniowa wykonana z nierdzewnej stali oraz miernik poziomu próżni wraz z indykatorem ciśnienia na ekranie
 • Pojemniki i naczynia potrzebne do wykonania pomiarów
 • Oprogramowanie dla analizy spektrometrycznej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA