MONITORING RADIACYJNY


MONITORING RADIACYJNY MR-ST oparty na modułach radiometrycznych (liczniki Geigera-Mullera) jest systemem umożliwiającym ciągły i automatyczny pomiar dużych i średnich pól promieniowania typu gamma oraz rentgenowskiego. Z poziomu komputera istnieje możliwość obserwacji zmian mocy dawki w czasie rzeczywistym. System dodatkowo może być wyposażony w wyświetlacze diodowe oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne ...


SYGNALIZATOR PROGOWY GAMMA ST-018PM jest urządzeniem przeznaczonym do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki oraz wykrywania źródeł promieniowania gamma. Budowa urządzenia jest na bazie wersji sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)...BRAMKA DOZYMETRYCZNA GAMMA-MED (MEDYCZNA) jest przeznaczona przede wszystkim do kontroli odpadów medycznych oraz przemieszczenia się pacjentów, którzy otrzymali radiofarmaceutyki w czasie procesu leczenia. Ponadto urządzenie pozwala na wykrycie materiałów radioaktywnych, które mogłyby być nielegalnie wyniesione z danej placówki. Urządzenie wyposażone jest w sondę scyntylacyjną mierzącą promieniowanie gamma, blok przetwarzania danych oraz... 


SYGNALIZATOR PROGOWY MOCY DAWKI ST-GM (GEIGER-MULLER) jest urządzeniem przeznaczonym do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki lub dawki. Budowa urządzenia jest na bazie liczników Geigera-Mullera ...


MONITORING GAMMA-PORTAL  jest systemem opartym na kilku niezależnie działających bramkach typu gamma przeznaczonym do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w średnich i dużych lokalizacjach. Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl) ...


GAMMA TRACER GT2-1 to przenośny monitor promieniowania gamma z wbudowanym bardzo czułym detektorem półprzewodnikowym CdZnTe, który pozwala na wykrywanie i lokalizowanie materiałów radioaktywnych w złomie, odpadach medycznych bądź innych pozostałościach. Miernik może być używany jako dozymetr aktywujący alarm akustyczny, optyczny i wibracyjny w momencie przekroczenia wcześniej ustawionych wartości progów mocy dawki) ...BRAMKA DOZYMETRYCZNA DLA CENTRÓW HANDLOWYCH (KONTROLA PIESZYCH) jest przeznaczona do wykrywania materiałów radioaktywnych i jądrowych przenoszonych przez osoby przemieszczające się przez strefę kontrolną lub znajdujących się w kontrolowanych obiektach czyli centrach handlowych, instytucjach publicznych, uczelniach, szkołach, urzędach ...SKANER PROMIENIOWANIA GAMMA W ODPADACH I ZŁOMIE jest pośrednim systemem (pod kątem ceny i wydajności) między dużą bramka złomową a ręcznym monitorem.  Przeznaczony do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w zakładach przemysłowych, unieszkodliwiania odpadów czy spalarniach . Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)...