MONITORING RADIACYJNY MR-ST

zdjęcieMONITORING RADIACYJNY MR-ST

MONITORING RADIACYJNY MR-ST oparty na modułach radiometrycznych (liczniki Geigera-Mullera) jest systemem umożliwiającym ciągły i automatyczny pomiar dużych i średnich pól promieniowania typu gamma oraz rentgenowskiego. Z poziomu komputera istnieje możliwość obserwacji zmian mocy dawki w czasie rzeczywistym. System dodatkowo może być wyposażony w wyświetlacze diodowe oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne, które uruchamiane są w przypadku przekroczenia ustawionego progu alarmowego. Monitoring może pracować w trybie autonomicznym, bądź po podłączeniu do komputera PC.

Istnieje możliwość wyposażenia systemu w zestaw bramek dozymetrycznych oraz przenośnych urządzeń (monitory skażeń, dawkomierze).

Zastosowanie

 • element monitoringu promieniowania jonizującego wewnątrz pracowni laboratoryjnych, obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej
 • pomiar mocy dawki promieniowania gamma oraz wykrywanie obecności promieniowania neutronowego wewnątrz budynków
 • sprawdzanie w sposób ciągły skuteczności osłon przed promieniowaniem jonizującym
 • możliwość pracy z urządzeniem pomiarowym bądź systemem pokładowym poprzez dostosowanie protokołu komunikacji
 • ostrzeganie pracowników w sąsiednich pomieszczeniach pracowni o źródle w pozycji otwartej bądź uruchomieniu aparatu RTG, akceleratora lub innego urządzenia wytwarzającego promieniowania jonizujące
 • sygnalizacja niekontrolowanej próby wyniesienia źródła lub materiału promieniotwórczego z pracowni źródeł zamkniętych, laboratorium wzorcującego, bunkra lub magazynu źródeł bądź odpadów promieniotwórczych
 • uruchomienie danego urządzenia (blokada drzwi, sygnalizacja zewnętrzna, załączenie filtrowentylacji, zamknięcie źródła) w przypadku przekroczenia ustawionego progu alarmowego
 • ocena narażenia pracowników poprzez zdalną kontrolę mocy dawki, (opcjonalnie istnieje możliwość wbudowania transmisji bezprzewodowej pomiędzy układem detektora a komputerem)
 • wizualizacja danych pomiarowych oraz zapisywanie historii (tzw. data logging) poprzez oprogramowanie zainstalowane w centralnym komputerze systemu
 • możliwość podłączenia kilku detektorów w celu zwiększenia czułości i wydajności systemu detekcji
 • integracja z innymi systemami bezpieczeństwa (m.in. sieć lokalna użytkownika)

Cechy urządzenia

 • pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania gamma H*(10) Sv/h
 • istnieje możliwość budowy tzw. stacjonarnego systemu monitoringu prom. jonizującego w oparciu o dowolną liczbę przyrządów
 • oprogramowanie komputerowe, które może być dostosowane do danego rozwiązania pozwala m.in. na zobrazowanie danych pomiarowych oraz ustawienie progów alarmowych
 • przyrząd posiada mechanizmy ciągłej autokontroli parametrów pracy
 • wartości współczynników kalibracyjnych, progów alarmowych i zebranych dawek przechowywane są w pamięci nieulotnej pamięci przyrządu
 • istnieje możliwość autonomicznej pracy przyrządu dzięki posiadanemu wyjściu alarmowemu
 • analiza rzeczywistej zmienności wskazań pozwala na istotne zmniejszenie prawdopodobieństwa fałszywych alarmów dla niskich wartości progu alarmowego
 • wyświetlacze diodowe 4 cyfrowe (każda cyfra z punktem dziesiętnym) 50 cm wysokości;
 • sondy posiadają porty Ethernetowe do podłączenia sieciowego;
 • dane dostępne poprzez przeglądarkę i archiwizowane przez aplikację;
 • dane dostępne dla tych, którzy znają dokładny adres strony w sieci wewnętrznej