APARATURA DOZYMETRYCZNA

Oferujemy rozwiązania dla przedstawicieli wszystkich branż, którzy szukają optymalnych urządzeń do wykrywania promieniowania jonizującego w określonych aplikacjach.

Wnikliwa ocena potrzeb użytkownika wraz z wieloletnim doświadczeniem użytkowania aparatury dozymetrycznej w codziennej pracy pozwala nam na dobór odpowiedniego rozwiązania spośród oferowanych przez nas mierników mocy dawki, dawkomierzy, indykatorów promieniowania, monitorów skażeń czy też identyfikatorów izotopów.

ZESTAW DO BADANIA (KONTROLI) SZCZELNOŚCI JONIZACYJNYCH CZUJEK DYMU

Zestaw pomiarowy przeznaczony do kontroli szczelności zamkniętego źródła promieniotwórczego w jonizacyjnej czujce dymu złożony jest z następujących elementów...

INDYKATOR PROMIENIOWANIA ALFA, BETA, X i GAMMA

INDYKATOR PROMIENIOWANIA ABG-10 jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do sygnalizacji optyczno-akustycznej promieniowania alfa, beta, X oraz gamma. Urządzenie działa w oparciu o bardzo czuły okienkowy licznik Geigera-Mullera. Powierzchnia czynna detektora wynosi aż około 15 cm2...

ZESTAW DYDAKTYCZNY ED-1

ZESTAW DYDAKTYCZNY ED-1 jest przeznaczony dla uczelni/szkół do nauki zagadnień związanych z działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Urządzenie oparte jest na mikowym liczniku G-M do pomiaru promieniowania alfa, beta, X oraz gamma z przezroczystym okienkiem....

SPEKTROMETR GAMMA

RADIOMETR UNIWERSALNY RUM-2 jest urządzeniem pomiarowym umożliwiającym podłączenie do komputera i zbieranie danych z różnych sond radiometrycznych produkcji POLON-ALFA oraz innych źródeł sygnałów impulsowych...

MONITOR SKAŻEŃ

RADIOMETR RK-100-2 to przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który po podłączeniu sondy zewnętrznej RK-100 jest to tzw. monitor skażeń promieniotwórczych (radioaktywnych) dedykowany do...

DAWKOMIERZ OSOBISTY

Dawkomierz osobisty umożliwiający pomiar przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki ciągłego oraz impulsowego promieniowania X i gamma w zakresie od 20 keV do 10 MeV...

APARATURA DO BADANIA JODOCHWYTNOŚCI

Aparatura radiometryczna służąca do badania względnej aktywności izotopów (aktywność próbek, aktywność nad fantomem itd.) może być również używana m.in. przy pomiarze jodochwytności...

PRZENOŚNY DOZYMETR

RADIOMETR RK-100-2 to przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który jest przeznaczony do: pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma; pomiaru mocy dawki promieniowania X i gamma...

ZESTAW DYDAKTYCZNY DO POMIARU STĘŻENIA RADONU I JEGO POCHODNYCH (W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM)

Zestaw umożliwia zapoznanie się z aparaturą sotosowaną do detekcji promieniowania jonizujacego w ćwiczeniu, w którym celem pomiaru jest wyznaczenie stężenia radonu w powietrzu metodą pośrednią tj. poprzez pomiar stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu (pochodnych) radonu...

GAMMA TRACER GT2-1 (LOKALIZACJA ŹRÓDEŁ GAMMA)

Gamma Tracer GT2-1 to przenośny monitor promieniowania gamma z wbudowanym bardzo czułym detektorem półprzewodnikowym CdZnTe. Miernik może być używany jako dozymetr aktywujący alarm akustyczny, optyczny i wibracyjny w momencie przekroczenia wcześniej ustawionych wartości progów. Sprawdza się również jako urządzenie lokalizujące materiały promieniotwórcze bądź źródła promieniowania typu gamma ...

DETEKTOR PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO KSAR1U.06

Detektor promieniowania neutronowego KSAR1U.06 to przenośne urządzenie z licznikiem proporcjonalnym He-3 oraz Geigera-Mullera. Miernik może być używany jako dozymetr w celu ciągłego monitorowania przekroczenia ustawionych progów alarmowych poprzez sygnalizację akustyczną, optyczną oraz wibracyjną. Ponadto urządzenie sprawdza się w poszukiwaniu i lokalizowaniu źródeł lub materiałów emitujących promieniowanie neutronowe...

DAWKOMIERZ PM1211

PM1211 to dawkomierz promieniowania gamma zaprojektowany w celu zastąpienia uznanego dawkomierza PM1203M. Urządzenie mierzy moc przestrzennego równoważnika dawki oraz przestrzennego równoważnika dawki promieniowania gamma oraz X. PM1211 to dawkomierz promieniowania gamma zaprojektowany w celu zastąpienia uznanego dawkomierza PM1203M. Urządzenie mierzy moc przestrzennego równoważnika dawki oraz przestrzennego równoważnika dawki promieniowania gamma oraz X ...

RADIOMETR RD1503+

Te nowe urządzenie pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić tło promieniowania wierzchniej warstwy gleby, elementów jak i różnych pomieszczeń. Jakość wskazań jakiegokolwiek dozymetru zależy przede wszystkim od wbudowanego detektora promieniowania jonizującego. RADIOMETR RD1503+ posiada wbudowany nisko napięciowy licznik Geigera-Mullera typu SBM20-1, który mierzy promieniowanie beta oraz gamma. Licznik tego typu używany jest w profesjonalnym sprzęcie dozymetrycznym ...

RADIOMETR RD1008

RADIOMETR RD1008 to przenośny miernik promieniowania jonizującego, który mierzy i wyświetla wartości dla dwóch typów promieniowania jednocześnie: beta oraz gamma. Został zaprojektowany do pomiaru promieniowania jonizującego oraz oszacowania przestrzennego równoważnika dawki jak i mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania fotonowego (X oraz gamma). Mierzy również gęstość strumienia cząstek beta ...

MIERNIK POZIOMU RADONU MR-107N

Urządzenie zostało zaprojektowane do wykrywania i pomiaru aktywności objętościowej tzw. Equivalent Equilibrium Volume Activity (EEVA) radioaktywnego radonu Rn-222, czyli gazu występującego w powietrzu, jak i również do aktywności objętościowej jego pochodnych. Model MR107 może wykrywać dynamiczne zmiany w stężeniu tego gazu, alarmować dźwiękowo o przekroczeniu progów bezpieczeństwa oraz transmitować dane do komputera w celu ich analizy ...

RADIOMETR SIMPLE ONE

RADIOMETR SIMPLE ONE jest przeznaczony dla użytkowników którzy na co dzień nie zajmują się problematyka pomiarów promieniowania jonizującego, a chcieliby wykorzystać urządzenie przy pomiarze zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym bądź weryfikacji czy w pobliżu nie występuje materiał, który może być źródłem takiego właśnie promieniowania. ...

RADIOMETR RD1706 DUAL

RADIOMETR RD1706 DUAL został zbudowany na bazie dwóch detektorów Geigera-Mullera. Może być używano przez profesjonalistów jak i ludzi, którzy na co dzień nie zajmują się materią detekcji promieniowania jonizującego. Urządzenie pozwala na szybką ocenę poziomu promieniowania beta, gamma oraz X w otoczeniu użytkownika. ...