APARATURA DOZYMETRYCZNA

Oferujemy rozwiązania dla przedstawicieli wszystkich branż, którzy szukają optymalnych urządzeń do wykrywania promieniowania jonizującego w określonych aplikacjach: mierniki mocy dawki, dawkomierze, dozymetry indywidualne, indykatory promieniowania, przenośne spektrometry, monitory skażeń, sygnalizatory progowe oraz identyfikatory izotopów.

DOZYMETRY OSOBISTE - DAWKOMIERZE

Dawkomierz osobisty umożliwia pomiar przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki w danej chwili czasu. Urządzenie w zależności od wykonania może mierzyć promieniowanie X i gamma w trybie ciągłym oraz impulsowym. Urządzenie może być wykorzystywane w celu oceny narażenia użytkownika na promieniowanie jonizujące jak i zaalarmowania o przekroczeniu granicznej wartości mocy dawki ...

SYGNALIZATORY PROGOWE MOCY DAWKI LUB SKAŻEŃ

Sygnalizator progowy mocy dawki (skażeń) jest urządzeniem przeznaczonym do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki (bądź skażeń) oraz wykrywania źródeł promieniowania gamma. Budowa urządzenia jest na bazie wersji sygnalizatora scyntylacyjnego lub licznika Geigera-Mullera ...

POMOCE DYDAKTYCZNE / ZESTAWY EDUKACYJNE (RADIOAKTYWNOŚĆ)

Pomoce dydaktyczne oraz zestawy edukacyjne, które umożliwiają w przystępny sposób zaznajomienie się ze zjawiskiem radioaktywności, działaniem licznika Geigera-Mullera, monitora radonowego czy detektora scyntylacyjnego. W zależności od stopnia trudności, zestawy przeznaczone są dla szkół podstawowych, średnich bądź uczelni wyższych (wyposażenie pracowni: fizycznych, chemicznych, ochrony środowiska, metrologicznych, dozymetrii) ...

RADIOMETRY / DOZYMETRY / WSKAŹNIKI (LICZNIKI GEIGERA MULLERA)

Przenośne mierniki mierzące moc dawki (moc przestrzennego równoważnika dawki) czyli radiometry, bądź dozymetry czyli urządzenia mierzące zarówno moc dawki jak i dawkę promieniowania gamma. Detektorem jest licznik Geigera-Mullera, czyli tuba wypełniona gazem, gdzie pod wpływem promieniowania jonizującego dochodzi do wybicia elektronów i jonizacji ośrodka ...

MIERNIKI DO POMIARU RADONU

Przenośne oraz stacjonarne mierniki zaprojektowane do wykrywania i pomiaru aktywności objętościowej radioaktywnego radonu Rn-222, czyli gazu występującego w powietrzu. Detektory umożliwiają pomiar radonu w domach, budynkach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, piwnicach oraz innych miejscach, gdzie stężenie tego gazu może być duże

DETEKTORY PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO

Przenośne urządzenia z licznikiem proporcjonalnym He-3, detektorem półprzewodnikowym lub licznikiem proporcjonalnym, używane celu ciągłego monitorowania przekroczenia ustawionych progów alarmowych poprzez sygnalizację akustyczną, optyczną lub wibracyjną. Ponadto urządzenia wykorzystywane są w poszukiwaniu i lokalizowaniu źródeł lub materiałów emitujących promieniowanie neutronowe ...

MONITORY SKAŻEŃ

Urządzenia do monitorowania oraz wykrywania powierzchniowych skażeń typu alfa, beta i gamma. Występują w wersji przenośnej, stacjonarnej oraz mieszanej. Detektory zbudowane są o liczniki Geigera-Mullera lub scyntylatory różnego typu. W zależności od modelu istnieje możliwość wyskalowania miernika w jednostkach aktywności względnej, bezwzględnej lub właściwej ...

POSZUKIWANIE I LOKALIZACJA ŹRÓDEŁ GAMMA W ODPADACH ORAZ ZŁOMIE

Monitory ręczne, bramki taśmociągowe, skanery gamma oraz stacjonarne monitory promieniowania przeznaczone do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych. Należy pamiętać, że nie wszystkie typy detektorów nadają się do lokalizacji materiałów radioaktywnych w tak trudnych warunkach jak złom lub odpady, m.in. ze względu na zbyt niską czułość....

DETEKTORY PROMIENIOWANIA X (ROENTGENA) / PRACOWNIE RTG

Monitory ręczne, dozymetry indywidualne, dawkomierze lub stacjonarne sygnalizatory progowe przeznaczone do pomiaru zarówno tzw. miękkiego jak i twardego promieniowania X w pracowniach RTG, gabinetach weterynaryjnych, szpitalach, zakładach przemysłowych, przy prześwietlarkach RTG, skanerach, bramkach RTG itd. Umożliwiają pomiar ciągłego oraz impulsowego promieniowania X w różnym zakresie energetycznym ...