ANALIZA RADIONUKLIDÓW W WODZIE I GAZACH

SPEKTROMETR GAMMA HPGe GŁĘBOKOŚCIOWY (WODA)

Spektrometr głębokościowy jest stosowany do rejestracji promieniowania gamma emitowanych przez radionuklidy w monitoringu podłoża akwenów morskich i wody słodkiej. Spektrum aplikacji to m.in. obiekty z wypadków morskich, przechowywanie podwodne odpadów radioaktywnych, przeszukiwanie zbiorników wodnych w celu odnalezienia ładunków jądrowych czy tez nadzorowane migracji radionuklidów ...

SPEKTROMETR HPGe (analiza radionuklidów w strumieniu cieczy lub gazu)

Spektrometr z osłoną został zaprojektowany w celu określenia kompozycji oraz aktywności radionuklidów w strumieniu cieczy i gazów w automatycznych procesach technologicznych w przemyśle energetyki jądrowej, monitoringu środowiskowym oraz aplikacjach przemysłowych, w których mamy do czynienia z radionuklidami. Spektrometr może być używany do monitoringu radiacyjnego i różnych zadań, takich jak określanie aktywności naturalnie występujących radionuklidów (ang. NORM) w materiałach budowlanych, surowcach, żywności, przemysłowym monitoringu odpadów, produkcji technologicznej radionuklidów bez próbkowania ...

PRZEPŁYWOWY SPEKTROMETR GAMMA HPGe FLOW

Przepływowy spektrometr gamma HPGe FLOW zapewnia wysoce wydajną kontrolę w trybie on-line materiału zawierającego radionuklidy o bardzo niskiej aktywności (świeże pręty paliwowe, strumień cieczy lub gazu). Jednostka detekcyjna zapewnia pomiary w geometrii 4π, ze względu na fakt, że badany materiał porusza się wewnątrz detektora germanowego ...

SPEKTROMETR AUTOMATYCZNY HPGe

Spektrometr automatyczny jest przeznaczony do detekcji i analizy radionuklidów pochodzących od obiektów różnego pochodzenia: skały, minerały, gleba, osady, ścieki, żużel, rośliny i różnego typu materia występująca w wodzie lub powietrzu. System spektrometryczny umożliwia określenie kompozycji próbki bazując na energii fotonów oraz aktywności (na podstawie strumienia fotonów) ...