MONITORY DO POSZUKIWANIA MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH W ZŁOMIE

MONITORY PRZENOŚNE

PRZYDATNE INFORMACJE TECHNICZNE:

Dlaczego nie każdym przyrządem (detektorem) udaje się wyszukać elementy radioaktywne (skażone) w złomie (odpadach)?

MONITOR CT-007-M to kompaktowy monitor o podwyższonej czułości, przeznaczony do poszukiwania i lokalizacji materiałów promieniotwórczych w bardzo trudnych warunkach (elementy złomowe). Posiada detektor scyntylacyjny CsI (pojemność 19,4 cm3) o dużej czułości minimum 500 s-1/µSv h-1 . Na monitorze wyświetlana jest aktualna moc dawki promieniowania lub częstosc zliczeń, co pozwala na ciągły monitoring oraz lokalizację materiałów promieniotwórczych.

MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON (GEIGER-MULLER) jest urządzeniem przeznaczonym do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki od źródeł promieniowania X, beta oraz gamma. Ponadto pełni rolę monitora skażeń powierzchniowych typu alfa, beta i gamma ze względu na dedykowany okienkowy licznik Geigera – Mullera typu SI8B o dużej powierzchni czynnej (detekcyjnej). Na monitorze wyświetlana jest aktualna moc dawki naturalnego tła promieniowania, co pozwala na ciągły monitoring oraz lokalizację materiałów promieniotwórczych.

LOKALIZATOR GAMMA pełni rolę urządzenia do wyszukiwania i lokalizacji materiałów radioaktywnych typu alfa, beta i gamma. Jest to możliwe ze względu na dedykowany, okienkowy licznik Geigera – Mullera typu SI8B, o dużej powierzchni detekcyjnej i wysokiej wydajności.. Istnieje możliwość wyboru specjalnego trybu działania monitora (tzw. tryb poszukiwania), do wyszukiwania materiałów radioaktywnych w złomie lub odpadach. Przy zamówieniu dodatkowej opcji zasilania 230V, może również pełnić rolę stacjonarnego urządzenia do pomiaru skażeń.

PRZENOŚNY MONITOR GAMMA TRACER GT2-1 DO POSZUKIWANIA MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH W ZŁOMIE

Gamma Tracer GT2-1 to przenośny monitor promieniowania gamma z wbudowanym bardzo czułym detektorem półprzewodnikowym CdZnTe, który pozwala na wykrywanie i lokalizowanie materiałów radioaktywnych w złomie, odpadach medycznych bądź innych pozostałościach. Miernik może być używany jako dozymetr aktywujący alarm akustyczny, optyczny i wibracyjny w momencie przekroczenia wcześniej ustawionych wartości progów mocy dawki. 

RADIOMETR AT6130 jest przeznaczony do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki oraz przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma, jak również pomiaru gęstości strumienia cząstek promieniowania beta źródeł lub skażonych powierzchni. W trybie poszukiwania mierzy częstość zliczeń w jednostce czasu (sekunda) z możliwością kalibracji w stosunku do aktualnej natężenia promieniowania. Dzięki temu może być użyty do zlokalizowania i odseparowania materiału radioaktywnego spośród złomu lub danego ładunku. 

BRAMKI DO TAŚMOCIĄGU

BRAMKA GAMMA-CONVEYOR

BRAMKA GAMMA-CONVEYOR jest systemem przeznaczonym do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w zakładach przemysłowych, unieszkodliwiania odpadów czy spalarniach. Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)... 

SKANER ZŁOMOWY (MONITOR PROMIENIOWANIA GAMMA) 

ŚCIENNE SYGNALIZATORY PROGOWE
SKANER PROMIENIOWANIA GAMMA W ODPADACH I ZŁOMIE

SKANER PROMIENIOWANIA GAMMA W ODPADACH I ZŁOMIE jest pośrednim systemem (pod kątem ceny i wydajności) między dużą bramka złomową a ręcznym monitorem.  Przeznaczony do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w zakładach przemysłowych, unieszkodliwiania odpadów czy spalarniach . Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)...