MONITORY DO POSZUKIWANIA MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH W ZŁOMIE

PRZENOŚNY MONITOR GAMMA TRACER GT2-1 DO POSZUKIWANIA MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH W ZŁOMIE

Gamma Tracer GT2-1 to przenośny monitor promieniowania gamma z wbudowanym bardzo czułym detektorem półprzewodnikowym CdZnTe, który pozwala na wykrywanie i lokalizowanie materiałów radioaktywnych w złomie, odpadach medycznych bądź innych pozostałościach. Miernik może być używany jako dozymetr aktywujący alarm akustyczny, optyczny i wibracyjny w momencie przekroczenia wcześniej ustawionych wartości progów mocy dawki.

BRAMKI DO TAŚMOCIĄGU

BRAMKA GAMMA-CONVEYOR

BRAMKA GAMMA-CONVEYOR jest systemem przeznaczonym do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w zakładach przemysłowych, unieszkodliwiania odpadów czy spalarniach. Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)...

SKANER ZŁOMOWY (MONITOR PROMIENIOWANIA GAMMA)SKANER PROMIENIOWANIA GAMMA W ODPADACH I ZŁOMIE

SKANER PROMIENIOWANIA GAMMA W ODPADACH I ZŁOMIE jest pośrednim systemem (pod kątem ceny i wydajności) między dużą bramka złomową a ręcznym monitorem. Przeznaczony do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w zakładach przemysłowych, unieszkodliwiania odpadów czy spalarniach . Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)...

MONITORING RADIACYJNY

MONITORING RADIACYJNY jest systemem umożliwiającym ciągły i automatyczny pomiar dużych i średnich pól promieniowania typu gamma oraz neutronowego. System opiera się na modułach radiometrycznych, które pracują samodzielnie bądź mogą być podłączone do panelu operatora (komputera)...

ŚCIENNE SYGNALIZATORY PROGOWE

SYGNALIZATOR PROGOWY GAMMA ST-018PM (SCYNTYLATOR)

SYGNALIZATOR PROGOWY GAMMA ST-018PM jest urządzeniem przeznaczonym do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki oraz wykrywania źródeł promieniowania gamma. Budowa urządzenia jest na bazie wersji sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl)...