MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON (GEIGER-MULLER) pełni rolę urządzenia do pomiaru skażeń powierzchniowych typu alfa, beta i gamma. Jest to możliwe ze względu na dedykowany, okienkowy licznik Geigera – Mullera typu SI8B, o dużej powierzchni detekcyjnej i wysokiej wydajności. Ponadto jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru poziomu mocy dawki od źródeł promieniowania X, beta oraz gamma. Istnieje możliwość wyboru specjalnego trybu działania monitora (tzw. tryb poszukiwania), do wyszukiwania materiałów radioaktywnych w złomie lub odpadach. Przy zamówieniu dodatkowej opcji zasilania 230V, może również pełnić rolę stacjonarnego urządzenia do pomiaru skażeń.

BRAMKA DOZYMETRYCZNA GAMMA-MED (MEDYCZNA) jest przeznaczona przede wszystkim do kontroli odpadów medycznych oraz przemieszczenia się pacjentów, którzy otrzymali radiofarmaceutyki w czasie procesu leczenia. Ponadto urządzenie pozwala na wykrycie materiałów radioaktywnych, które mogłyby być nielegalnie wyniesione z danej placówki. Urządzenie wyposażone jest w sondę scyntylacyjną mierzącą promieniowanie gamma, blok przetwarzania danych oraz...

MONITOR SKAŻEŃ

RADIOMETR RK-100-2 to przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który po podłączeniu sondy zewnętrznej RK-100 jest to tzw. monitor skażeń promieniotwórczych (radioaktywnych) dedykowany do...

Detektor ALFA AT2522 jest zaprojektowany jako kieszonkowy monitor promieniowania dla szybkiego oszacowania powierzchniowego skażenia przez IZOTOPY EMITUJĄCE PROMIENIOWANIE ALFA szczególności przez Po210 (Polon-210).

Łatwy w użytkowaniu detektor może być używany przez osoby, które nie są specjalistami w dziedzinie dozymetrii. Detektor nie posiada żadnych przycisków – detektor włącza się automatycznie, gdy użytkownik przesunie płytkę ochronną. W tym momencie włącza się ekran monitora oraz zapalają się diody sygnalizacyjne. Kolorowy 1" monitor typu OLED wyświetla informacje o stopniu skażenia (s-1). Podstawowe ustawienia (wartości progów oraz inne funkcje serwisowe) mogą być zmienione, gdy detektor podłączony jest do PC