POMOCE DYDAKTYCZNE / ZESTAWY EDUKACYJNE - RADIOAKTYWNOŚĆ

LICZNIK EDUKACYJNY GEIGERA-MULLERA ALFA-BETA-GAMMA

LICZNIK EDUKACYJNY GEIGERA-MULLERA ALFA-BETA-GAMMA jest przeznaczony dla szkół/uczelni w celu nauki zagadnień związanych ze zjawiskiem radioaktywności oraz działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Urządzenie oparte jest na liczniku G-M typu SBT-10A, przeznaczonego do pomiaru promieniowania alfa, beta, X oraz gamma ...

ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-A

ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-A jest ekonomicznym rozwiązaniem dla szkół/uczelni do nauki zagadnień związanych ze zjawiskiem radioaktywności oraz działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Pomoc dydaktyczna oparta jest na liczniku G-M typu SBM-20 do pomiaru promieniowania X oraz gamma. Zestaw zawiera między innymi podręcznik dla nauczyciela z opisem podstawowych ćwiczeń, które można wykonać za pomocą tego zestawu ...

ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-B

ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-B jest przeznaczony dla szkół/uczelni, w celu nauki zagadnień związanych ze zjawiskiem radioaktywności oraz działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Urządzenie oparte jest na liczniku G-M typu SBM-20, przeznaczonego do pomiaru promieniowania X oraz gamma. Zestaw w porównaniu do wersji GM-A zawiera między innymi płytki absorpcyjne wykonane z różnego materiału ...

POMOC DYDAKTYCZNA GEIGER-MULLER GM

POMOC DYDAKTYCZNA GEIGER-MULLER GM to najprostsza wersja zestawu, opracowana specjalnie dla szkół/uczelni w celu nauki zagadnień związanych ze zjawiskiem radioaktywności oraz działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Urządzenie oparte jest na liczniku G-M typu SBM-20, przeznaczonego do pomiaru promieniowania X oraz gamma ...

EDUKACYJNY MIERNIK RADONU

EDUKACYJNY MIERNIK RADONU jest przeznaczony dla szkół/uczelni w celu nauki zagadnień związanych z występowaniem gazu radonowego w pomieszczeniach, gdzie żyją ludzie. Ponadto zestaw pozwala na lepsze zrozumienie zjawiska radioaktywności oraz działania licznika Geigera – Mullera (G-M). W zestawie oprócz układu doświadczalnego znajduje się podręcznik dla nauczyciela z opisem podstawowych ćwiczeń, które można wykonać przy pomocy urządzenia oraz podstawową wiedzą na temat zjawiska radioaktywności ...


SPEKTROMETR GAMMA (ANALIZATOR AMPLITUD)

RADIOMETR UNIWERSALNY RUM-2 jest urządzeniem pomiarowym umożliwiającym podłączenie do komputera i zbieranie danych z różnych sond radiometrycznych produkcji POLON-ALFA oraz innych źródeł sygnałów impulsowych ...


MONITOR SKAŻEŃ

RADIOMETR RK-100-2 to przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który po podłączeniu sondy zewnętrznej RK-100 jest to tzw. monitor skażeń promieniotwórczych (radioaktywnych) dedykowany do...


INDYKATOR PROMIENIOWANIA ALFA, BETA, X i GAMMA

INDYKATOR PROMIENIOWANIA ABG-10 jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do sygnalizacji optyczno-akustycznej promieniowania alfa, beta, X oraz gamma. Urządzenie działa w oparciu o bardzo czuły okienkowy licznik Geigera-Mullera. Powierzchnia czynna detektora wynosi aż około 15 cm2...


ZESTAW DYDAKTYCZNY DO POMIARU STĘŻENIA RADONU I JEGO POCHODNYCH (W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM)

Zestaw umożliwia zapoznanie się z aparaturą stosowaną do detekcji promieniowania jonizującego w ćwiczeniu, w którym celem pomiaru jest wyznaczenie stężenia radonu w powietrzu metodą pośrednią tj. poprzez pomiar stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu (pochodnych) radonu...


DAWKOMIERZ OSOBISTY

Dawkomierz osobisty umożliwiający pomiar przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki ciągłego oraz impulsowego promieniowania X i gamma w zakresie od 20 keV do 10 MeV...

ZESTAW DYDAKTYCZNY ED-1

ZESTAW DYDAKTYCZNY ED-1 jest przeznaczony dla uczelni/szkół do nauki zagadnień związanych z działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M), wyposażonym w komplet elementów potrzebnych do przeprowadzeniu wielu doświadczeń. Urządzenie oparte jest na mikowym liczniku G-M do pomiaru promieniowania alfa, beta, X oraz gamma z przezroczystym okienkiem ...