POMOCE DYDAKTYCZNE / ZESTAWY EDUKACYJNE - RADIOAKTYWNOŚĆ

ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER- MULLER GM-B

ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGERA-MULLERA GM-B jest przeznaczony dla szkół/uczelni w celu nauki zagadnień związanych ze zjawiskiem radioaktywności oraz działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Urządzenie oparte jest na liczniku G-M typu SBT-10A, przeznaczonego do pomiaru promieniowania alfa, beta, X oraz gamma ...

ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-A

ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-A jest ekonomicznym rozwiązaniem dla szkół/uczelni do nauki zagadnień związanych ze zjawiskiem radioaktywności oraz działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Pomoc dydaktyczna oparta jest na liczniku G-M typu SBM-20 do pomiaru promieniowania X oraz gamma. Zestaw zawiera między innymi  podręcznik dla nauczyciela z opisem podstawowych ćwiczeń, które można wykonać za pomocą tego zestawu ...

EDUKACYJNY MIERNIK RADONU

EDUKACYJNY MIERNIK RADONU jest przeznaczony dla szkół/uczelni w celu nauki zagadnień związanych z występowaniem gazu radonowego w pomieszczeniach, gdzie żyją ludzie. Ponadto zestaw pozwala na lepsze zrozumienie zjawiska radioaktywności oraz działania licznika Geigera – Mullera (G-M). W zestawie oprócz układu doświadczalnego znajduje się  podręcznik dla nauczyciela z opisem podstawowych ćwiczeń, które można wykonać przy pomocy urządzenia oraz podstawową wiedzą na temat zjawiska radioaktywności ...

ZESTAWY ĆWICZENIOWE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Wykonujemy na specjalne zamówieni ćwiczenia laboratoryjne z zakresu zjawisk związanych z promieniotwórczością lub promieniowaniem jądrowym. Wystarczy zgłosić tematykę, której przedmiotem miałoby być konkretne ćwiczenie.