PRZEWODY DPS-68

Dostarczamy przewody dedykowane do różnych typów rentgenoradiometrów DPS-68, DPS-68M, DPS-68M1. Istnieje możliwość zamówienia przewodów o różnej długości, zarówno w wersji pokładowej jak i morskiej.

Ponadto wykonujemy lub dostarczamy przewody oraz inne elementy zamienne do rentgenoradioemtrów różnego typu, między innymi takich jak:

  • rentgenoradiometr DP-66M,

  • rentgenoradiometr DP-66,