MIERNIK POZIOMU RADONU MR-107N

Urządzenie zostało zaprojektowane do wykrywania i pomiaru aktywności objętościowej tzw. Equivalent Equilibrium Volume Activity (EEVA) radioaktywnego radonu Rn-222, czyli gazu występującego w powietrzu. Detektor mierzy również wartość aktywności objętościowej pochodnych radonu.

Model MR107 może wykrywać dynamiczne zmiany w stężeniu tego gazu, alarmować dźwiękowo o przekroczeniu progów bezpieczeństwa oraz transmitować dane do komputera w celu ich analizy.

Radon to niewidzialny i bezwonny gaz, który jest przy tym radioaktywny. Wydostaje się z ziemi, a jego produkty rozpadu w postaci małych radioaktywnych cząsteczek, zwanych pochodnymi radonu, wiążą się z cząsteczkami dymu i kurzu w powietrzu. W ten sposób radioaktywne cząsteczki w łatwy sposób mogą przedostawać się do płuc człowieka i powodować negatywne skutki zdrowotne.

Na zewnątrz budynków, stężenie radonu jest szybko rozcieńczane przez powietrze i jego poziom znajduje się w przedziale 0,2 pCi/L - 1.0 pCi/L, ze średnią około 0,5 pCi/L.

Jeżeli gaz dostanie się do domu poprzez nieszczelności w fundamencie, to jego znaczne stężenie pozostaje w piwnicy, a ludzie tam przebywający są narażeni na długoterminową ekspozycję gazu radioaktywnego.

CECHY URZĄDZENIA

  • pomiar aktywności objętościowej radonu w powietrzu (EEVA)

  • możliwość ustawienia jednostki pomiaru za pomocą oprogramowania: pCi/L lub Bq/m3

  • pomiar względnej wilgotności oraz temperatury w powietrzu

  • ustawienie alarmu dźwiękowego, który jest odpowiedzią na przekroczenie ustawionego progu stężenia radonu w powietrzu (tzw. EEVA), temperatury powietrza oraz względnej wilgotności

  • oszacowanie minimalnej, mediany i maksymalnej wartości EEVA, temperatury powietrza oraz względnej wilgotności

  • przechowywanie zebranych danych w pamięci wewnętrznej urządzenia

  • transfer zebranych danych do komputera

  • analiza danych za pomocą specjalnej aplikacji zainstalowanej na PC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA