MONITOR RADONU IP TSRE1


Sonda przeznaczona do pomiaru koncentracji radonu w budynkach oraz innych pomieszczeniach z transmisją typu Ethernet w sieciach typu LAN oraz WLAN.

WAŻNE DANE TECHNICZNE

 • ciągły pomiar aktywności objętościowej radonu - elektroniczny pomiar koncentracji w zakresie (20 - 1M) Bq/m3

 • niepewność pomiarowa - < 13% przy 300 Bq/m3 przez 1 godzinę; < 3% przy 300 Bq/m3 przez 24 godziny

 • pomiary towarzyszące - temperatura (-20 ° C - + 60 ° C), wilgotność (10% - 90%), spektrum energetyczne

 • bieżąca koncentracja radonu - krótkookresowa (średnia z 1 h) oraz długoterminowa (średnia z co najmniej kliku godzin)

 • zapis do pamięci - rezultaty zapisywane w pamięci wewnętrznej za okres dłuższy niż 2 lata; dane eksportowane w plikach typu: CSV, HTML, TAB

CECHY URZĄDZENIA

 • wykresy - graficzna reprezentacja rezultatów z opcją zapisu tabelarycznego do wykorzystania w przyszłości

 • kontrola dostępu z uprawnieniami - użytkownik, ekspert i administrator

 • dynamiczny przegląd danych - również zoptymalizowany do przeglądania na smartfonach

 • zasilanie - AC 230V lub poprzez PoE splitter

 • instalacja - zaprojektowany przede wszystkim do instalacji na stałe lub długoterminowego pomiaru koncentracji radonu

 • integracja systemu - odpowiedni dla integracji w budynkach inteligentnych oraz systemach przemysłowych

 • monitoring 24/7 - alarmowanie w przypadku przekroczenia ustawionego progu maksymalnej koncentracji radonu