MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON (GEIGER-MULLER) pełni rolę urządzenia do pomiaru skażeń powierzchniowych typu alfa, beta i gamma. Jest to możliwe ze względu na dedykowany, okienkowy licznik Geigera – Mullera typu SI8B, o dużej powierzchni detekcyjnej i wysokiej wydajności. Dzięki temu, może być używany przez zarówno personel zawodowy oraz osoby prywatne, zarówno w przypadku pracy w narażeniu lub zdarzenia radiacyjnego (zagubienie źródła, wybuch nuklearny, skażenie promieniotwórcze). Ponadto jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru poziomu mocy dawki od źródeł promieniowania X, beta oraz gamma. Istnieje możliwość wyboru specjalnego trybu działania monitora (tzw. tryb poszukiwania), do wyszukiwania materiałów radioaktywnych w złomie lub odpadach. Przy zamówieniu dodatkowej opcji zasilania 230V, może również pełnić rolę stacjonarnego urządzenia do pomiaru skażeń.

RADIOMETR ERIS2-D to kompaktowy radiometr przeznaczony do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki, przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma oraz skażeń powierzchniowych alfa, beta i gamma, dzięki dużemu licznikowi mikowemu. W trybie poszukiwania mierzy zliczenia w postaci wykresu, co pozwala na bardzo szybkie zaobserwowanie jakiejkolwiek statystycznie istotnej zmiany ilości impulsów, mierzonych przez detektor. Dzięki temu, może być użyty do zlokalizowania i odseparowania materiału radioaktywnego spośród złomu lub danego ładunku. Jako jeden z niewielu radiometrów pozwala w trybie „freezing” śledzenie na bieżąco i zapisywanie na ekranie maksymalnej wartości mocy dawki.

MONITOR SKAŻEŃ ADA-2 to kompaktowy radiometr przeznaczony do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki, przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma oraz przede wszystkim skażeń powierzchniowych typu beta i gamma. Gumowa obudowa chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Bardzo czytelny ekran, duże przyciski i prosta obsługa. Urządzenie może być używany do kontroli radiometrycznej przez profesjonalne służby, jak i niewykwalifikowany personel mający do czynienia z promieniowaniem w swoim miejscu pracy, weryfikacji skażeń lub opadu promieniotwórczego, bądź dla celów edukacyjnych.

RADIOMETR AT1117M to uniwersalny oraz wielofunkcyjny radiometr, który może być wyposażony w różne sondy zewnętrzne dedykowane do pomiaru promieniowania alfa, beta, X, gamma oraz neutronowego. Najważniejsze cechy urządzenia to m.in.: ▪ możliwość podłączenia sond dedykowanych do pomiaru różnego typu promieniowania: α, β, γ, n, X, wysoka czułość oraz szeroki zakres pomiarowy, szeroki zakres akcesoriów: wysięgniki teleskopowe, statywy, jednostki alarmowe i wiele innych; funkcja poszukiwania i lokalizacja źródeł promieniowania alfa, beta, gamma i neutronowego

MONITOR SKAŻEŃ RM1001-CT to nowoczesny i łatwy w użyciu przenośny monitor skażeń. Automatyczna skala analogowa w zliczeniach na sekundę (CPS) zapewnia łatwy odczyt pomiarów, a wyświetlacz cyfrowy pokazuje dokładne pomiary w CPS i Bq/cm². Monitor RM1001-CT posiada bibliotekę izotopów (w zależności od detektora) do pomiaru aktywności powierzchniowej (Bq/cm²). Wydajność tych izotopów może być edytowana po ponownej kalibracji zgodnie z procedurą pomiarową użytkownika (geometria 2π lub 4π, odległość detektor-źródło...). Pomiar tła jest wykonywany za pomocą licznika o czasie pomiaru od 20 do 100 sekund. Odejmowanie tła jest stosowane w obliczeniach aktywności powierzchniowej i może być przechowywane w pamięci.

Detektor ALFA AT2522 jest zaprojektowany jako kieszonkowy monitor promieniowania dla szybkiego oszacowania powierzchniowego skażenia przez IZOTOPY EMITUJĄCE PROMIENIOWANIE ALFA szczególności przez Po210 (Polon-210).

Łatwy w użytkowaniu detektor może być używany przez osoby, które nie są specjalistami w dziedzinie dozymetrii. Detektor nie posiada żadnych przycisków – detektor włącza się automatycznie, gdy użytkownik przesunie płytkę ochronną. W tym momencie włącza się ekran monitora oraz zapalają się diody sygnalizacyjne. Kolorowy 1" monitor typu OLED wyświetla informacje o stopniu skażenia (s-1). Podstawowe ustawienia (wartości progów oraz inne funkcje serwisowe) mogą być zmienione, gdy detektor podłączony jest do PC

BRAMKA DOZYMETRYCZNA GAMMA-MED (MEDYCZNA) jest przeznaczona przede wszystkim do kontroli odpadów medycznych oraz przemieszczenia się pacjentów, którzy otrzymali radiofarmaceutyki w czasie procesu leczenia. Ponadto urządzenie pozwala na wykrycie materiałów radioaktywnych, które mogłyby być nielegalnie wyniesione z danej placówki. Urządzenie wyposażone jest w sondę scyntylacyjną mierzącą promieniowanie gamma, blok przetwarzania danych oraz...