DETEKTOR ALFA AT2522

DETEKTOR ALFA AT2522

Quick assessment of surface contamination by alpha nuclides, in particular by polonium-210. Easy-to-operate detectors can be used by persons of any skill level even in everyday life

▪ Scintillation detector

▪ Silicon photomultiplier

▪ High sensitivity

▪ Light and sound notification of registered alpha particles

▪ Extended operation without recharging

▪ Colour 1" OLED screen

DETEKTOR ALFA zbudowany jest na bazie scyntylatora ZnS/Ag, który jest czuły tylko na promieniowania alfa.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

 • podłączenie do zasilania 230V, co umożliwia ciągły monitoring radiacyjny 24h/7 - monitor może być równolegle używany jako urządzenie przenośne z zasilaniem bateryjnym;
 • wyjście przekaźnikowe umożliwiające wysterowanie zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego, drzwi lub innego urządzenia;
 • na bazie monitora można zbudować stację monitorowania promieniowania radioaktywnego w domu lub firmie;
 • specjalna obudowa z rączką typu żelazko (podobnie jak w dawniej produkowanym monitorze skażeń RKP-2);
 • ładowarka samochodowa;
 • ładowarka typu USB;
 • zasilanie dla urządzenia pracującego w trybie przenośnym o większej wydajności (typ baterii używanej w telefonie);
Widoczny okienkowy licznik Geigera-Mullera typu SI8B wraz z siatką ochronną

ZASTOSOWANIE MONITORA SKAŻEŃ

 • kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych znajdujących się w różnych urządzeniach (np.: jonizacyjna czujka dymu, miernik grubości, waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza, przekaźnik izotopowy);
 • w kontroli granicznej i celnej, straży pożarnej, centrach zarządzania kryzysowego, obronie cywilnej oraz służbach ratownictwa technicznego (straż pożarna, państwowe ratownictwo chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne);
 • monitorowanie warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmowych
 • wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej (wersyfikacja wystąpienia skażenia związanego/niezwiązanego poprzez wykonanie wymazu);
 • ćwiczenia dydaktyczne oraz nauka pomiarów dozymetrycznych dla studentów, stażystów (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny nuklearnej);
 • stwierdzenie zawartości substancji promieniotwórczych w tamponach używanych do odkażania powierzchni stołów roboczych lub sprzętu w pracowniach laboratoryjnych;
 • kontrola skażeń promieniotwórczych (powierzchni np.: rąk, odzieży roboczej, stołów roboczych w inspektoratach sanitarno – epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny nuklearnej, śluzach sanitarno- dozymetrycznych itd.);
 • do kontroli skażeń w transporcie kolejowym i drogowym.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

The AT2522 Alpha SENSOR is designed as a pocket radiation monitor for quick assessment of surface contamination by alpha nuclides, in particular by polonium-210. The easy-to-operate detector can be used by persons of any skill level even in everyday life. There are no controls at all – the device powers on automatically when operator removes the protection plate, and it provides the light and sound alarm indication. Basic settings (threshold values and other service functions) can be adjusted when the alpha sensor is connected to a PC. Acolour 1" OLED screen is provided for display of contamination level.