MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON

MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON (GEIGER-MULLER) pełni rolę urządzenia do pomiaru skażeń powierzchniowych typu alfa, beta i gamma oraz miernika mocy dawki. Jest to możliwe ze względu na dedykowany, okienkowy licznik Geigera – Mullera typu SI8B, o dużej powierzchni detekcyjnej i wysokiej wydajności. Ponadto istnieje możliwość wyboru specjalnego trybu działania monitora (tzw. tryb poszukiwania), do wyszukiwania materiałów radioaktywnych w złomie lub odpadach. Przy zamówieniu dodatkowej opcji zasilania 230V, może również pełnić rolę stacjonarnego urządzenia do pomiaru skażeń.

Panel boczny z widocznym gniazdem do transmisji danych

Zastosowanie rękojeści w celu wygodniejszej obsługi przy monitorowaniu skażeń

Monitor w wersji podstawowej

PRZEZNACZENIE

Monitor przeznaczony jest do ciągłej kontroli obecności promieniowania X i gamma, kontroli skażeń powierzchniowych alfa, beta i gamma, oraz wykrywania materiałów radioaktywnych w budynkach mieszkalnych, zakładach przemysłowych, centrach medycznych. Ponadto jest urządzeniem przeznaczonym do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki, a opcjonalne wyjście przekaźnikowe umożliwia wysterowanie zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego, drzwi lub innego urządzenia (możliwość stworzenia bramki skażeń lub radiometrycznej).

Ze względu na okienko mikowe o niewielkiej gęstości powierzchniowej możliwa jest kontrola narażenia pracowników oraz szybkie wykrycie promieniowania rozproszonego od urządzeń generujących promieniowanie X (RTG, CT, lampy RTG w urządzeniach przemysłowych, prześwietlarki, urządzenia typu X-RAY) oraz stan otwarty źródła zamkniętego. Licznik SI8B umożliwia wykrycie kwantów nawet na poziomie około 8 keV.

Szczególną cechą przyrządu jest możliwość ustawienia urządzenia w trybie poszukiwania tzw. sierocych źródeł promieniowania (ang. orphan sources) oraz ewentualnych skażeń w złomie, odpadach, stopach metalu i tyglach z metalami szlachetnymi (złoto, srebro, platyna). Realizowane jest to przez specjalny algorytm poszukiwania oraz tzw. tonowy tryb powiadamiania, w którym wzrost częstości impulsów jest sygnalizowany proporcjonalnie przez odpowiedni sygnał tonowy.

Urządzenie umożliwia wskazywanie wartości w dwóch podstawowych jednostkach pomiarowych oraz kolejnych dwóch, zamawianych dodatkowo na życzenie klienta:

 • cps (ang. count per second) - skażenie alfa, beta, gamma;

 • µSv/h - moc przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;

 • Sv - przestrzenny równoważnik dawki (na życzenie klienta).

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

 • podłączenie do zasilania 230V, co umożliwia ciągły monitoring radiacyjny 24h/7 - monitor może być równolegle używany jako urządzenie przenośne z zasilaniem bateryjnym;

 • wyjście przekaźnikowe umożliwiające wysterowanie zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego, drzwi lub innego urządzenia;

 • na bazie monitora można zbudować stację monitorowania promieniowania radioaktywnego w domu lub firmie;

 • specjalna obudowa z rączką typu żelazko (podobnie jak w dawniej produkowanym monitorze skażeń RKP-2);

 • ładowarka samochodowa;

 • ładowarka typu USB;

 • zasilanie dla urządzenia pracującego w trybie przenośnym o większej wydajności (typ baterii używanej w telefonie);

Widoczny okienkowy licznik Geigera-Mullera typu SI8B wraz z siatką ochronną
 • rozbudowa monitora skażeń do stacjonarnej bramki skażeń rąk lub nóg (specjalna obudowa, podłączenie do sieci 230V, zewnętrzny sygnalizator akustyczny), używanej w śluzie sanitarno-dozymetrycznej;

 • dodatkowa osłona gumowa chroniąca przed upadkiem lub uderzeniem mechanicznym, ułatwiająca dekontaminację;

 • współpraca z komputerem - transmisja danych na bieżąco, w celu wizualizacji wyników (tabela, wykres);

 • przesył danych do komputera drogą bezprzewodową (przydatne przy źródłach promieniowania o wysokiej aktywności w celu zredukowania narażenia użytkownika).

Monitor skażeń jako stacjonarna bramka

ZASTOSOWANIE MONITORA SKAŻEŃ

 • kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych znajdujących się w różnych urządzeniach (np.: jonizacyjna czujka dymu, miernik grubości, waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza, przekaźnik izotopowy);

 • w kontroli granicznej i celnej, straży pożarnej, centrach zarządzania kryzysowego, obronie cywilnej oraz służbach ratownictwa technicznego (straż pożarna, państwowe ratownictwo chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne);

 • monitorowanie warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmowych

 • wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej (wersyfikacja wystąpienia skażenia związanego/niezwiązanego poprzez wykonanie wymazu);

 • ćwiczenia dydaktyczne oraz nauka pomiarów dozymetrycznych dla studentów, stażystów (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny nuklearnej);

 • stwierdzenie zawartości substancji promieniotwórczych w tamponach używanych do odkażania powierzchni stołów roboczych lub sprzętu w pracowniach laboratoryjnych;

 • kontrola skażeń promieniotwórczych (powierzchni np.: rąk, odzieży roboczej, stołów roboczych w inspektoratach sanitarno – epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny nuklearnej, śluzach sanitarno- dozymetrycznych itd.);

 • do kontroli skażeń w transporcie kolejowym i drogowym.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE