POMOCE DYDAKTYCZNE / ZESTAWY EDUKACYJNE - RADIOAKTYWNOŚĆ

ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-A

ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-A jest ekonomicznym rozwiązaniem dla szkół/uczelni do nauki zagadnień związanych ze zjawiskiem radioaktywności oraz działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Pomoc dydaktyczna oparta jest na liczniku G-M typu SBM-20 do pomiaru promieniowania X oraz gamma. Zestaw zawiera między innymi podręcznik dla nauczyciela z opisem podstawowych ćwiczeń, które można wykonać za pomocą tego zestawu ...

LICZNIK EDUKACYJNY GEIGERA-MULLERA ALFA-BETA-GAMMA

LICZNIK EDUKACYJNY GEIGERA-MULLERA ALFA-BETA-GAMMA jest przeznaczony dla szkół/uczelni w celu nauki zagadnień związanych ze zjawiskiem radioaktywności oraz działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Urządzenie oparte jest na liczniku G-M typu SBT-10A, przeznaczonego do pomiaru promieniowania alfa, beta, X oraz gamma ...

ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-B

ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-B jest przeznaczony dla szkół/uczelni, w celu nauki zagadnień związanych ze zjawiskiem radioaktywności oraz działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Urządzenie oparte jest na liczniku G-M typu SBM-20, przeznaczonego do pomiaru promieniowania X oraz gamma. Zestaw w porównaniu do wersji GM-A zawiera między innymi płytki absorpcyjne wykonane z różnego materiału ...

POMOC DYDAKTYCZNA GEIGER-MULLER GM

POMOC DYDAKTYCZNA GEIGER-MULLER GM to najprostsza wersja zestawu, opracowana specjalnie dla szkół/uczelni w celu nauki zagadnień związanych ze zjawiskiem radioaktywności oraz działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Urządzenie oparte jest na liczniku G-M typu SBM-20, przeznaczonego do pomiaru promieniowania X oraz gamma ...

EDUKACYJNY MIERNIK RADONU

EDUKACYJNY MIERNIK RADONU jest przeznaczony dla szkół/uczelni w celu nauki zagadnień związanych z występowaniem gazu radonowego w pomieszczeniach, gdzie żyją ludzie. Ponadto zestaw pozwala na lepsze zrozumienie zjawiska radioaktywności oraz działania licznika Geigera – Mullera (G-M). W zestawie oprócz układu doświadczalnego znajduje się podręcznik dla nauczyciela z opisem podstawowych ćwiczeń, które można wykonać przy pomocy urządzenia oraz podstawową wiedzą na temat zjawiska radioaktywności ...


SPEKTROMETR GAMMA (ANALIZATOR AMPLITUD)

RADIOMETR UNIWERSALNY RUM-2 jest urządzeniem pomiarowym umożliwiającym podłączenie do komputera i zbieranie danych z różnych sond radiometrycznych produkcji POLON-ALFA oraz innych źródeł sygnałów impulsowych ...


MONITOR SKAŻEŃ

RADIOMETR RK-100-2 to przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który po podłączeniu sondy zewnętrznej RK-100 jest to tzw. monitor skażeń promieniotwórczych (radioaktywnych) dedykowany do...

WIĘCEJ


INDYKATOR PROMIENIOWANIA ALFA, BETA, X i GAMMA

INDYKATOR PROMIENIOWANIA ABG-10 jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do sygnalizacji optyczno-akustycznej promieniowania alfa, beta, X oraz gamma. Urządzenie działa w oparciu o bardzo czuły okienkowy licznik Geigera-Mullera. Powierzchnia czynna detektora wynosi aż około 15 cm2...


ZESTAW DYDAKTYCZNY DO POMIARU STĘŻENIA RADONU I JEGO POCHODNYCH (W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM)

Zestaw umożliwia zapoznanie się z aparaturą stosowaną do detekcji promieniowania jonizującego w ćwiczeniu, w którym celem pomiaru jest wyznaczenie stężenia radonu w powietrzu metodą pośrednią tj. poprzez pomiar stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu (pochodnych) radonu...

ZESTAW DYDAKTYCZNY ED-1

ZESTAW DYDAKTYCZNY ED-1 jest przeznaczony dla uczelni/szkół do nauki zagadnień związanych z działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M), wyposażonym w komplet elementów potrzebnych do przeprowadzeniu wielu doświadczeń. Urządzenie oparte jest na mikowym liczniku G-M do pomiaru promieniowania alfa, beta, X oraz gamma z przezroczystym okienkiem ...