DOZYMETR ADA-1 to kompaktowy radiometr z dodatkową gumową obudową, chroniąca przed uszkodzeniem mechanicznym. Dedykowany do pomiaru przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy równoważnika dawki dla promieniowania gamma. Urządzenie może być używany do kontroli radiometrycznej przez profesjonalne służby, jak i niewykwalifikowany personel mający do czynienia z promieniowaniem w swoim miejscu pracy, miejscu przebywania, odpoczynku bądź dla celów edukacyjnych.

MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON (GEIGER-MULLER) pełni rolę urządzenia do pomiaru skażeń powierzchniowych typu alfa, beta i gamma. Jest to możliwe ze względu na dedykowany, okienkowy licznik Geigera – Mullera typu SI8B, o dużej powierzchni detekcyjnej i wysokiej wydajności. Dzięki temu, może być używany przez zarówno personel zawodowy oraz osoby prywatne, zarówno w przypadku pracy w narażeniu lub zdarzenia radiacyjnego (zagubienie źródła, wybuch nuklearny, skażenie promieniotwórcze). Ponadto jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru poziomu mocy dawki od źródeł promieniowania X, beta oraz gamma. Istnieje możliwość wyboru specjalnego trybu działania monitora (tzw. tryb poszukiwania), do wyszukiwania materiałów radioaktywnych w złomie lub odpadach. Przy zamówieniu dodatkowej opcji zasilania 230V, może również pełnić rolę stacjonarnego urządzenia do pomiaru skażeń.

RADIOMETR AT6130 jest uniwersalnym miernikiem przeznaczonym do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki oraz przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma, jak również pomiaru gęstości strumienia cząstek promieniowania beta źródeł lub skażonych powierzchni. Szeroki zakres promieniowania X oraz beta pozwala na użycie miernika w instytucjach medycznych (medycyna nuklearna) oraz używających urządzeń RTG . Ponadto w trybie poszukiwania mierzy częstość zliczeń w jednostce czasu (sekunda) z możliwością kalibracji w stosunku do aktualnej wartości natężenia promieniowania. Dzięki temu może być użyty do zlokalizowania i odseparowania materiału radioaktywnego spośród złomu lub danego ładunku. Po dołożeniu opcjonalnego wysięgnika może służyć jako podstawowe narzędzie pomiarowe dla grup awaryjnych.

AT2140 to kompaktowy radiometr o dobrej charakterystyce energetycznej, dedykowany do pomiaru przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy równoważnika dawki dla promieniowania gamma.

Urządzenie może być używany do kontroli radiometrycznej przez profesjonalne służby, jak i niewykwalifikowany personel mający do czynienia z promieniowaniem w swoim miejscu pracy, miejscu przebywania, odpoczynku bądź dla celów edukacyjnych.

RADIOMETR AT1121/AT1123
Przenośny, wielofunkcyjny radiometr, dedykowany do pomiaru następujących typów promieniowania X oraz gamma:

▪ promieniowanie ciągłe długotrwałe;

▪ promieniowanie ciągłe krótkotrwałe (od 0,03 s);

▪ promieniowanie impulsowe (AT1123) (od 10 ns).

Miernik wyróżnia się możliwością pomiaru promieniowania X o charakterze impulsowym oraz krótkotrwałym, dzięki czemu można go stosować przy ocenie narażenia użytkowników spektrometrów XRF, lamp RTG oraz defektoskopów pracujących w trybie impulsowym oraz urządzeń typu X-RAY o krótkim czasie ekspozycji. Radiometr sprawdzi się wszędzie tam, gdzie inne urządzenia dozymetryczne z bezpośrednim odczytem wartości zawodzą ze względu na zbyt długi czas odpowiedzi, a użytkownik nie chce decydować się na dawkomierze bierne.

SPEKTROMETR OSOBISTY SPRD

Spektrometryczny osobisty detektor promieniowania SPRD to kompaktowe urządzenie zaprojektowane w celu bardzo szybkiej detekcji materiałów promieniotwórczych oraz źródeł wraz z funkcją identyfikacji radionuklidów pochodzenia naturalnego, medyczne oraz przemysłowego.

DAWKOMIERZ OSOBISTY AT2503 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz mocy indywidualnego równoważnika dawki Ḣр(10). Urządzenie jest o bardzo małych gabarytach, które pozwala na ciągłą kontrolę narażenia użytkownika w zakresie przyjętej dawki. Mimo niewielkiej ceny, zapewnia dokładność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo dla użytkownika.

RADIOMETR AT1117M to uniwersalny oraz wielofunkcyjny radiometr, który może być wyposażony w różne sondy zewnętrzne dedykowane do pomiaru promieniowania alfa, beta, X, gamma oraz neutronowego. Najważniejsze cechy urządzenia to m.in.: ▪ możliwość podłączenia sond dedykowanych do pomiaru różnego typu promieniowania: α, β, γ, n, X, wysoka czułość oraz szeroki zakres pomiarowy, szeroki zakres akcesoriów: wysięgniki teleskopowe, statywy, jednostki alarmowe i wiele innych; funkcja poszukiwania i lokalizacja źródeł promieniowania alfa, beta, gamma i neutronowego

IDENTYFIKATOR RADIONUKLIDÓW AT6102

Przenośny wielo-funkcjonalny identyfikator radionuklidów zaprojektowany w celu poszukiwania, lokalizacji, pomiaru i identyfikacji radionuklidów. Może być używany do monitoringu radiacyjnego wraz z funkcją automatycznej detekcji położenia geograficznego (GPS). Model AT6102 może również mierzyć promieniowanie neutronowe ( zliczenia w okresie czasu).

SPEKTROMETR POLOWY (FIELD) AT6101

Przenośne i wielofunkcyjne spektrometry gamma typu scyntylacyjnego mogą być używane zarówno w laboratorium jak i w warunkach polowych. Główną funkcją spektrometru jest identyfikacja radionuklidów (naturalne, medyczne, przemysłowe) bez połączenia z komputerem. Dodatkowe funkcje urządzenia są następujące: detekcja źródeł radioaktywnych pomiar mocy dawki ...

KOMORA JONIZACYJNA RAM-ION

Komora jonizacyjna RAM-ION pozwala na skuteczny pomiar impulsowego promieniowania X już od pikosekundowych impulsów. Jest to urządzenie przenośne, zasilane bateryjnie z autoregulowanym zakresem operacyjnym mierzonej wielkości. Używane w przemyśle (badanie nieszczące - non-destructive testing NDT), medycynie (impulsowe aparaty RTG) lub instytucjach naukowych.

DOZYMETR DMP-2 służy do optycznego i akustycznego sygnalizowania poziomu mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma oraz częstości zliczeń promieniowania beta i gamma. Ze względu na swój przenośny charakter, zabudowany czuły licznik Geigera-Mullera (tuba STS-5) oraz relatywnie niską cenę, może być również wykorzystywany przez osoby prywatne chcące dowiedzieć się o poziomie zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym w swoim otoczeniu ...