DOZYMETR DMP-2

zdjęcieDozymetr DMP-2

Dozymetr DMP-2 służy do pomiaru poziomu mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma oraz badania występowania skażeń powierzchniowych promieniowania beta i gamma. Przeznaczony jest do kontroli miejsca pracy w systemach ochrony przed promieniowaniem i wszędzie tam, gdzie wymagana jest optyczna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia progu mocy przestrzennego równoważnika dawki (do 1 mSv/h).

Ze względu na swój przenośny charakter, zabudowany czuły licznik Geigera-Mullera (tuba STS-5) oraz relatywnie niską cenę, może być również wykorzystywany przez osoby, które chcą dowiedzieć się o poziomie zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym w swoim otoczeniu.

Bardzo trwała obudowa, mała masa i łatwa obsługa umożliwiają szerokie stosowanie dozymetru przy wykrywaniu źródeł promieniowania i ocenie poziomu skażeń oraz jako przyrząd pomiarowy wszędzie tam gdzie stosuje się źródła promieniowania.

Istnieje możliwość dostosowania rodzaju licznika Geigera-Mullera do aplikacji użytkownika w zależności od zakresu pomiarowego, szybkości reakcji, wytrzymałości bądź czułości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

 • podłączenie do zasilania 230V, co umożliwia ciągły monitoring radiacyjny 24h/7;
 • wyjście przekaźnikowe umożliwiające wysterowanie zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego, drzwi lub innego urządzenia;
 • ładowarka samochodowa;
 • ładowarka typu USB;
 • zasilanie dla urządzenia pracującego w trybie przenośnym o większej wydajności (typ baterii używanej w telefonie);
 • współpraca z komputerem - transmisja danych na bieżąco, w celu wizualizacji wyników (tabela, wykres);
 • przesył danych do komputera drogą bezprzewodową (przydatne przy źródłach promieniowania o wysokiej aktywności w celu zredukowania narażenia użytkownika).

ZASTOSOWANIE

 • pomiary w swoim środowisku domowym lub sąsiedztwie;
 • weryfikacja pod kątem poziomu mocy dawki naturalnych materiałów promieniotwórczych;
 • użycie w warunkach survivalowych (na wypadek skażenia radioaktywnego);
 • monitorowanie warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmowych;
 • wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej;
 • dydaktyka pomiarów dozymetrycznych dla studentów, stażystów (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny nuklearnej).