DOZYMETR DMP-2

zdjęcieDozymetr DMP-2

Dozymetr DMP-2 służy do pomiaru poziomu mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma oraz badania występowania skażeń powierzchniowych promieniowania beta i gamma. Przeznaczony jest do kontroli miejsca pracy w systemach ochrony przed promieniowaniem i wszędzie tam, gdzie wymagana jest optyczna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia progu mocy przestrzennego równoważnika dawki (do 0,6 mSv/h).

Ze względu na swój przenośny charakter, zabudowany czuły licznik Geigera-Mullera (tuba STS-5) oraz relatywnie niską cenę, może być również wykorzystywany przez osoby, które chcą dowiedzieć się o poziomie zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym w swoim otoczeniu.

Bardzo trwała obudowa, mała masa i łatwa obsługa umożliwiają szerokie stosowanie dozymetru przy wykrywaniu źródeł promieniowania i ocenie poziomu skażeń oraz jako przyrząd pomiarowy wszędzie tam gdzie stosuje się źródła promieniowania.

Możliwość podłączenia do zasilania 230V oraz dodania modułu przekaźnikowego, powoduje, że na bazie tego miernika można zbudować domową lub zakładową stację monitorowania poziomu radiacji w najbliższym otoczeniu.

Istnieje możliwość dostosowania rodzaju licznika Geigera-Mullera do aplikacji użytkownika w zależności od zakresu pomiarowego, szybkości reakcji, wytrzymałości bądź czułości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

 • podłączenie do zasilania 230V, co umożliwia ciągły monitoring radiacyjny 24h/7;

 • wyjście przekaźnikowe umożliwiające wysterowanie zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego, drzwi lub innego urządzenia;

 • ładowarka samochodowa;

 • ładowarka typu USB;

 • zasilanie dla urządzenia pracującego w trybie przenośnym o większej wydajności (typ baterii używanej w telefonie);

 • współpraca z komputerem - transmisja danych na bieżąco, w celu wizualizacji wyników (tabela, wykres);

 • przesył danych do komputera drogą bezprzewodową (przydatne przy źródłach promieniowania o wysokiej aktywności w celu zredukowania narażenia użytkownika).

ZASTOSOWANIE

 • pomiary w swoim środowisku domowym lub sąsiedztwie;

 • weryfikacja pod kątem poziomu mocy dawki naturalnych materiałów promieniotwórczych;

 • użycie w warunkach survivalowych (na wypadek skażenia radioaktywnego);

 • monitorowanie warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmowych;

 • wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej;

 • dydaktyka pomiarów dozymetrycznych dla studentów, stażystów (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny nuklearnej).