RADIOMETR AT1117M

Uniwersalny oraz wielofunkcyjny radiometr, który może być wyposażony w różne sondy zewnętrzne dedykowane do pomiaru promieniowania alfa, beta, X, gamma oraz neutronowego.

W zależności od zestawu sond, radiometr może być używany do pomiaru:

▪ przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X, gamma oraz neutronowego;

▪ kermy w powietrzu oraz mocy kermy w powietrzu promieniowania X oraz gamma;

▪ kierunkowego równoważnika dawki, mocy kierunkowego równoważnika dawki promieniowania X oraz gamma;

▪ gęstości strumienia oraz fluencji cząstek alfa i beta ze skażonych powierzchni;

▪ gęstości strumienia oraz fluencji neutronów ze znaną dystrybucją energii;

▪ powierzchniowej aktywności ilości rozpadów 239Pu oraz 90Sr + 90Y;

▪ poszukiwania źródeł promieniowania jonizującego oraz materiałów radioaktywnych.

CECHY URZĄDZENIA

▪ możliwość podłączenia sond dedykowanych do pomiaru różnego typu promieniowania: α, β, γ, n, X

▪ wysoka czułość oraz szeroki zakres pomiarowy

▪ szybka akomodacja do zmian wartości promieniowania

▪ poszukiwanie i lokalizacja źródeł promieniowania alfa, beta, gamma i neutronowego

▪ kompensacja wpływu biegu własnego licznika Geigera-Mullera

▪ szeroki zakres akcesoriów: wysięgniki teleskopowe, statywy, jednostki alarmowe i wiele innych

W zależności od zastosowania użytkownik może wybrać opcjonalnie: jednostkę PU, PU2, PU4 lub komputer stacjonarny, które mogą być używane do przetwarzania oraz wizualizacji danych.

PU / PU2 - jednostka detekcyjna wysyła dane poprzez dedykowany kabel komunikacyjny do jednostki przetwarzającej, gdzie dane są wyświetlane na ekranie LCD. PU oraz PU2 posiada opcje zapamiętania do 99 pomiarów, które mogą być później wysłane do PC poprzez dedykowane oprogramowanie. Alarm optyczno-akustyczny jest aktywowany w przypadku ustawionych progów alarmowych. Algorytm zapewnia ciągłość pomiarową oraz analizę statystyczną danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. Jednostki PU oraz PU2 posiadają zintegrowane detektory, co pozwala na alternatywny pomiar dawki i mocy dawki promieniowania gamma w danej lokalizacji.

Komputer stacjonarny - dedykowane oprogramowanie “Atexch" z zestawem połączeniowym (opcja) umożliwia następujące funkcje:

▪ wizualizacja danych pomiarowych , jak również zapis do pliku i wczytanie poprzednio zapisanych danych;

▪ odpowiedź jeżeli wartości progów alarmowych są przekroczone;

▪ wskazanie rodzaju błędu przez aplikację;

▪ równoległa praca kilku okien aplikacji w przypadku podłączenia więcej niż jedna jednostka do różnych portów komputera.


PU4 to podręczny, przenośny komputer (HPC) ze zintegrowanym modułem detekcyjnym, zapewniającym w danej lokalizacji pomiar dawki oraz mocy dawki promieniowania gamma. Algorytm obliczeniowy na ciągłość wskazań podczas pomiaru oraz analizę statystyczną danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. Dane z jednostki detekcyjne do PU4 mogą być transmitowane na dwa sposoby:

▪ interfejs Bluetooth przez adapter BT-DU4,

▪ przewodowo do jednostki PU4.

Jednostka PU4 posiada następujące funkcje:

▪ przetwarzanie i wizualizacja danych pomiarowych

▪ znakowanie danych pomiarowych informacją o położeniu punktu GPS

▪ automatyczny zapis i przechowywanie ponad 10,000 pomiarów wraz z informacją GPS

▪ alarm optyczno – akustyczny, kiedy próg jest przekroczony

▪ poziom naładowania baterii w detektorze PU-4 oraz adapterze BT-DU4

▪ transmisja danych do PC w celu dalszej analizy i przetworzenia w oprogramowaniu "GARM" (opcja)

▪ automatyczny transfer danych do zdalnego serwera poprzez oprogramowanie “ARMS” [poprzez serwer FTP; zintegrowany modem 3G lub połączenie WiFi (opcja)

KARTA TECHNICZNA URZĄDZENIA